آموزش یار جمعه 9 آذر 1397 01:30 ق.ظ نظرات ()

 پایان نامه : بررسی زمین¬ شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه¬ای(PAHs) در غبار خیابان کلان¬شهر اصفهان(شعاع 50 کیلومتری)
 پایان نامه  : پالینوبایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سیلورین (سازند نیور) در گردنه پلمیس واقع در جنوب بجنورد
 پایان نامه : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه
 پایان نامه  : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی گستره غرب کوی ولیعصر تبریز با نگرش ویژهء تأثیر آبهای زیرزمینی بر مخاطرات محتمل
 پایان نامه : بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود
 پایان نامه  : استفاده از داده¬ های استر در تحلیل ارتباط سنگ¬ شناسی و پتانسیل¬های معدنی گنبد-نمکی
 پایان نامه  : بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
 پایان نامه  : بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان
 پایان نامه  : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان
پایان نامه  : بررسی ژئوشیمیایی و سنگ ¬شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد
 پایان نامه  : پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه
 پایان نامه : نانواستراتیگرافی سازند پابده در برشی از منطقه آبدانان
 پایان نامه  : بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد
 پایان نامه  : بررسی منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 پایان نامه  : بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز
 پایان نامه  : تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
 پایان نامه  : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه¬پریشان
 پایان نامه  : مطالعه و بررسی ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن میمه
 پایان نامه : بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه
پایان نامه : بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
پایان نامه : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی
پایان نامه : بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز
 پایان نامه : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر آبدهی چشمه های منطقه
 پایان نامه : مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت
پایان نامه : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه¬پریشان استان کردستان
پایان نامه : بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون
 پایان نامه:شکل¬گیری امواج داخلی غیرخطی به¬واسطه¬ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با استفاده از مدل سه¬بعدی MITgcm
 پایان نامه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون
 پایان نامه زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر
 پایان نامه بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد
 پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس)
 پایان نامه دکتری: شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو
 پایان نامه کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان شمال شرق اصفهان
پایان نامه بررسی گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور
 رساله دکتری : بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه
مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی
‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه  رشته زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

پایان نامه های رشته زیست شناسی
 لیست زیر فقط بخشی از پکیج پایان نامه های رشته زیست شناسی است و فایل های پکیج تعدادشان بیشتر است.

 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی
 پایان نامه  رشته پزشکی با عنوان بروسلوز
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی
 پایان نامه رشته زیست شناسی: بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه¬ های ویروس ایکس سیب¬ زمینی
 پایان نامه زیست شناسی :تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI
 پایان نامه  رشته زیست شناسی درباره میکرو ارگانیسم ها
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

متن کامل در سایت:
 40y.ir