مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های …

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از … Read More

جستجوی مقالات فارسی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت …

۳-۹-۳- چگالی حبه: برای اندازهگیری دانسیته یا چگالی نمونه ها از فرمول زیر استفاده شد:حجم حبه (بر حسب cm3 ) /وزن حبه (بر حسب گرم) =دانسیته حبه … Read More