منابع پایان نامه درباره : مفهوم تدریس خلاق

تدریس خلاق به تدریسی اشاره دارد که نتیجه­ی خلاقیت معلمان است. در واقع تدریس­ خلاق، بکارگیری خلاقیت معلم در طراحی منظم راه­حل­های تدریس، اتخاذ تکنیک­های … Read More

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : مفهوم تدریس

از تدریس تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. در گذشته تدریس را نوعی انتقال معلومات از معلم به فراگیرندگان می­دانستند، امروزه این تعریف اعتبار خود … Read More