فروش پایان نامه : شرمساری و شرم به مثابه تجربه­هایی مخرب

1-1-1-1 شرمساری و شرم به مثابه تجربه­هایی مخرب با این­که بریث ویت تأثیر بالقوه مثبت عملکرد شرمساری بازپذیرکننده را به دلیل تجربه عاطفه شرم توسط … Read More

پایان نامه ارشد : شرمساری بازپذیرکننده

1-1-1-1 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده[1] طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده، تحقیق آزمایشی جامع و کلانی است که به آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده پرداخته است. این پروژه … Read More