پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:چارچوب ذی‌نفعان

1-1-1-1-          چارچوب ذی‌نفعان سوّمین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان ناشی از کتاب معروف «مدیریت استراتژیک:‌ روش ذی‌نفعان» دانست (کوچيوس[1]، … Read More