بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- قسمت ۶

ب- ” ومن یقتل مومنأ متعمدا فجزائه جهنم خالدإ فیها، ولعنه ، واعدله عذابأ عظیمأ”(سوره نساء،آیه۹۵)” هر کس از عمد مومنی را بکشد، کیفر او … Read More

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 13

ب: سند وسیله مأمور صلاحیتدار تنظیم شده باشد.همانگونه که ملاحظه شد صرف مأمور رسمی بودن کافی برای رسمی شناختن سند تنظیمی نیست بلکه علاوه بر … Read More

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار- قسمت ۵

چنانچه از الگوی سالانه تحولات آفات اطلاعاتی وجود داشته باشد می­توان با تنظیم تاریخ کاشت، دوره استقرار گیاه را طوری تنظیم کرد که در آن … Read More

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری- قسمت ۳

بنددوازدهم:سایرموارد ۸۰مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت ۷۴گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی ۸۳گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی ۷۵گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود ۷۶مبحث سوم:رسیدگی به شکایات ۷۷ مبحث … Read More

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران- قسمت ۱۸

۷-۴آزمون فرضیه سومفرضیه سوم بیان می‌دارد که بین تمرکز با خلاقیت مدیران ( شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش … Read More

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک۹۲- قسمت ۷

کمتر از ۱۰       ۷- سازگاری با محیط     ۳۲-۳۱     ۷ الی ۱۰     ۷ الی ۴     … Read More

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۴

تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم درکشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان … Read More

تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب- قسمت ۱۲

CORRUPTION   شاخص KMO برای تحلیل عاملی ۴ بانک داده فساد برابر با ۰٫۶۲۵ است در مجموع داده ­ها ۷۵٫۶۷ درصد از واریانس کل را … Read More