تحليلي برقانون بكارگيري سلاح در موارد ضروري- قسمت 3

همچنین نیروی مقاومت بسیج به موجب ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 که اشعار می دارد(( به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده … Read More

تعزيه و نقش آن در تبليغ وارتباطات دينی مردم ايران- قسمت 15

در ادامه دکتر حسین طوسی منتقد و مدرس سینما و تئاتر به بیان مباحث زیر پرداخت :ابتدای درام و تعزیه در ایران از مراسم سیاوشان … Read More

بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار- قسمت ۵- قسمت 2

افکار وبرخوردهای گروه درتضاد باافکار وبرخورد های فرد، که مشخص کننده ی تعلق او به گروه دیگر است، نباشد.   افکار وبرخوردهای گروه درتضاد بابرخوردهای … Read More

تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده: حقوقپایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)رشته: حقوقگرایش: حقوق تجارت بین‌المللموضوع:تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌المللاستاد … Read More

ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان- قسمت ۱۳- قسمت 2

۵     ۴۱-۳۷     ب: مصاحبه: شامل ۴ سوال باز پاسخ ساختار یافته و چند سوال خودجوش که در حین اجرای مصاحبه پرسیده می‌شود.امروزه … Read More

تحلیل محتوای برنامه¬های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب¬خوانی- قسمت 48

213/45739118227  65  957/703678741 کل  985/47698065662  67  1683152460از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و همانطوركه از نتایج جدول 4-22 مشاهده می‌شود با توجه به مقدار آلفای … Read More

صناعات بدیعی در بوستـان سعـدی۹۱- قسمت ۳

۶۶       ایهام ………………………………………………………………………………………………………………     ۶۹       تمثیل ……………………………………………………………………………………………………………     ۷۱       مبالغه ……………………………………………………………………………………………………………     ۷۲ … Read More

بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۴

ارزش نام تجاری با طراحی برنامه های بازارایابی کارا وموثر مانند توسعه نام تجاری ومعرفی محصولات جدید برای بنگاه ها ارزش آفرینی می کند.(گامو و … Read More

بررسی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار- قسمت ۹

تطابق با ارزش های سازمانی   سومین جنبه معنویت در محیط کاری زمانی است که افراد قویا حس هماهنگی میان ارزش های شخصی و ماموریت … Read More