چالش ­های کسب و­کارها در حوزه نرم ­افزارهای سازمانی خارج از محدوده ERP

با در نظر گرفتن چشم انداز سازمان ­ها و تغییرات محیطی، اهداف و فعالیت ­های مشخصی ترسیم می ­شه. بررسی اندازه رسیدن به این اهداف، نیازمند بستری واسه پیاده­ سازی و ساختار­ های پیش ­بینی و کنترل اون ­ها هستش. سیستم ­های نرم ­افزاری و به صورت خاص ERPا به ایجاد این بستر کمک می­کنن. این در حالیه که بخشی از این فعالیت­ ها، خاص سازمان یا صنعت بوده و خارج از محدوده ERPا یا هر بسته نرم­ افزاری دیگری هستن و از این رو در بسته های از پیش تعریف شده، قابل تعریف نیستن.

ممکنه هر سازمان به خاطر پوشش این نیازا، یه سری سیستم­ های خاص خریداری کرده یا پیشرفت داده باشه اما جزیره ­ای بودن این سیستم ­ها و جدا از هم بودن از سیستم­ های ERP، وجود دوباره­کاری ­ها و مغایرت­ های فراوون و نبود اتحاد رصد فعالیت ­ها و فرآیندا رو موجب می­شه. در این شرایط رقابت ­های زیر واسه مدیران عملیاتی یا ارشد سازمان پیش می­آید:

 • انجام بخشی از کارا به صورت دستی و خارج از سیستم ­های نرم­ افزاری
 • تأخیر در انجام کارا و فعالیت ­ها و نبود شفافیت در دلایل تأخیرها
 • گم شدن کارا و فعالیت ­ها و محال بودن رصد دقیق وضعیت جاری اون­ها
 • وجود خطاها، مغایرت ­ها و دوباره­کاری ­ها در داده ­ها
 • سختی نگهداشت سیستم ­های جور واجور سازمان
 • سختی تغییر روش ­های سیستمی در صورت تغییر یا بهبود روش­ ها و فرآیندای جور واجور
 • سختی گزارش ­دهی دقیق از وضعیت فعالیت ­ها به مدیران بالادستی

به خاطر رفع این رقابت­ ها نیازه وسایل پیشرفت و کامل ­سازی نرم­افزارها استفاده کرده شن که بخش ­های خاص خارج از محدوده ERPا رو پوشش بدن. در واقع با پیاده ­سازی ERPا، پروسهای اصلی سازمان پوشش داده شده و نرم­افزارای موردنیاز واسه فرآیندای مکمل یا جانبی یا واسطه ­ای با به کار گیری این ابزارا، پیشرفت داده شده و در صورت نیاز با بقیه سیستم ­های نرم ­افزاری سازمان، کامل می­شن.

راه حل پوشش رقابتای کسب وکارا به وسیله وسایل پیشرفت و متناسب سازی

به خاطر پوشش این رقابت ­ها، وسایل پیشرفت و متناسب ­سازی ERPا ارائه شده ­ان که نیازای خاص مورد توجه سازمان­ ها رو در داخل ERP پیشرفت یا متناسب می­کنن. در ادامه روش پوشش این نیازمندی ­ها با به کار گیری وسایل بیان شده، ارائه شده.

 • مکانیزه کردن کلی فعالیت ­ها و پروسهای سازمانی: مهم­ ترین دلیل نبود مکانیزه شدن فعالیت­ ها و پروسهای سازمانی، نبود پوشش کامل نرم­ افزارها واسه نیازمندی ­های خاص صنعت یا کار و کاسبی مشتریه. از طرفی وجود بعضی نرم ­افزارهای جزیره­ ای، ایجاد رابطه کامل بین نرم ­افزارها رو سخت می­کنه. با به کار گیری وسایل پیشرفت و متناسب ­سازی ERPا، می­تونید سیستم ­های خاص سازمان خودتون رو پیشرفت بدین و حتی در صورت نیاز، سیستم ­های پیشرفت داده شده رو با بقیه سیستم­ های جزیره­ ای سازمان ­تون، کامل کنین.
 • ایجاد و رصد دقیق وضعیت پروسها و فعالیت ­ها: جمله "آخرین وضعیت فلان کار چیه؟" جمله بسیار آشنایی در سازمان ­های ایرانیه. با به کار گیری وسایل مربوطه می ­تونید فرآیندای خود رو مکانیزه و با مثل ­سازی اجرای هر روند، ساختار فرآیندای­ تون رو قبل از پیاده­ سازی در محیط واقعی، تست و تحلیل کنین.

با این کار امکان رصد آخرین وضعیت انجام کارا بدون نیاز به مراجعه به افراد شرکت کننده و شناسایی انحرافات از زمان پیش ­بینی شده و گلوگاه­ های هر روند، دلایل طول کشیدن کارا مقدوره. با به کار گیری این وسیله ها، امکان آزمایش کارکرد دقیق واحدها و افراد براساس اندازه کار انجام شده و انحراف یا نبود انحراف از زمان پیش ­بینی شده مقدوره.

 • چابکی روبرو شدن با تغییر روش­ ها و شرایط سازمانی: با در نظر گرفتن اقتضائات هر سازمانی، ممکنه مدیران سازمان تصمیم به تغییر روش ­ها و یا بهبود روش ­های فعلی داشته باشن. از این رو نیازه این تغییر روش­ها و یا اضافه کردن بخشی به پروسهای فعلی، در سیستم­ های نرم ­افزاری هم پوشش داده شه. با به کار گیری این وسیله ها، امکان مکانیزه و مدیریت روش­ های تغییریافته و متناسب کردن روش ­های جدید در سیستم هست.

هم اینکه می­تونید در بستر ERP ، سیستم ­های پیشرفت داده شده و روش و روال جدید سازمان رو پوشش بدین و تو یه بستر مشترک و با کوتاه ­ترین زمان پیشرفت، سیستم ­های نرم ­افزاری رو برابر با روش ­های جدید سازمان در اختیار داشته باشین.

این امکانات به شما کمک می­کنه تا چابک ­تر و بهینه ­تر، تغییرات سازمانی رو مدیریت کنین.

 • کاهش دوباره­کاری­ ها و مغایرت ­های سیستمی: بهره ­گیری از نرم ­افزارهای جزیره­ ای، موجب می­شه که به جای تعریف یه وجود واحد واسه داده ­ها، در هر نرم­ افزار دوبارهً داده ­ها رو تعریف کنیم و صد البته این، کاربری سیستم ­ها رو با رقابت مواجه می­کنه. از طرفی در صورت گرفتن خروجی از هر نرم ­افزار به دلیل وجود امکان تعاریف جور واجور، امکان مغایرت­ های سیستمی وجود داشته و پس روایتی و پایایی داده­ ها به خاطر تصمیم ­گیری دقیق رو تحت­ الشعاع قرار می­دهد. نمونه آشنای این سیستم ­ها، سیستم­ های CRM، PLM، SCM و … است که مجز از سیستم­ های ERP کار می­کنن. با به کار گیری وسایل پیشرفت و متناسب ­سازی می­تونید، سیستم ­های ساخته شده در داخل ERP رو با سیستم­ های بیان شده، کامل کنین.
 • نگهداشت و مدیریت مطلوب سیستم ­های نرم­افزاری واسه مدیران و کارشناسان واحد IT: وجود سیستم ­های جور واجور و جزیره ­ای با زیرساخت ­های متفاوت، نگهداشت این سیستم ­ها رو واسه واحد IT سازمان ­ها بسیار گرون و سخت می­کنه. با به کار گیری این وسیله ها، همه سیستم ­ها در همون بستر ERP پیشرفت داده شده و تو یه بستر واحد، امکان نگهداشت و مدیریت سیستم ­های نرم ­افزاری هست.
 • ارائه گزارش ­های عملکردی شفاف به مدیران بالادستی سازمان: رسیدن به گزارش­ های عملکردی در بخش پروسها، در صورت بهره­ گیری از سیستم ­های جزیره­ای یا مکانیزه نبودن اون­ها، با رقابت ­هایی روبروس. با به کار گیری وسایل پیشرفت و متناسب­ سازی ERPا می­تونید گزارش ­های عملکردی دقیقی از وضعیت کارا و افراد مشارکت­کننده در پروسها، فارغ از واحدهای سازمانی به دست بیارین. این موجب نظارت دقیق بر چگونگی اجرای قوانین در سازمان شده و اتحاد قوانین کار و کاسبی در فرایندهای end to end رو داره.

راه و روش همکاران سیستم

همکاران سیستم در سال ۱۳۹۰، ERP بومی خود با برند راهکاران رو به بازار عرضه کرد. پس از ارائه راهکاران و با شناخت نیازمندی­ های مشتریان و رصد فناوری ­های دنیا، به خاطر پوشش نیازای مشتریان، خارج از محدوده ERP راهکاران، در سال ۱۳۹۷ وسیله فرایار راهکاران به بازار عرضه شد. این وسیله یه پلتفرم نرم­ افزاری واسه پیشرفت و متناسب ­سازی ERP راهکاران و کامل ­سازی اون با بقیه سیستم­ های نرم­افزاریه که امکان پوشش پروسهای کسب ­و کارای جور واجور؛ علاوه بر محدوده ERP رو جفت و جور می­کنه. با این وسیله شما می­تونید خیلی راحت، پروسهای کار و کاسبی تون رو کارگردانی کنین.

فرایار راهکاران به شما، امکان پوشش نیازای خاص کار و کاسبی تون، بدون نیاز به کدنویسی رو ارائه می­کنه و همه سیستم­ های ساخته شده تو یه بستر واحد و مثل بقیه ماژول ­های راهکاران، قابل دسترس بوده و از اتحاد پروسها و سیستم ­ها و ارائه گزارش ­های فرآیندی دقیق به مدیران بالادستی بهره­ مند میشین. با این امکان در هر زمان و براساس نیاز مدنظرتان، فرم ­ها، گردش کارا و فعالیت ­ها و حتی سیستم ­های مدنظرتان رو پیشرفت میدید و چابکی و انعطاف بالایی به خاطر بهره­ مندی از سیستم­ های نرم ­افزاری هم جهت با تغییرات ایجاد شده دارین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *