پیامد تنظیم مؤفق هیجانات

بقیه تحقیقات نشون دادن، اینکه مردم اصول تنظیم هیجان رو می دونن یانه، با سلامت، روابط اجتماعی نزدیک، درجات بالای تحصیلی و کارکرد شغلی بالا ربط داره. طبق این

پژوهشا افزایش مهارتای تنظیم شناختی هیجان دو اثر داره:

 • پاسخای خودکار به محرکای هیجانی در رابطه، به روشی بهبود پیدا میکنن که مانع رشد هیجان منفی می شن.

۲- مهارتای تنظیم هیجان فرد رو قادر به روبرو شدن با هیجانات منفی می کنه که به روش سازگارانه تری پیش بره و به احتمال کمتری دچار مشکلات سلامت روان شه (برکینگ[۴] و همکاران، ۲۰۰۸). تنظیم هیجان سازگارانه با اعتماد به نفس مثبت و تعاملات اجتماعی، افزایش در زیادی تجارب هیجانی مثبت، مقابله مؤثر در روبرو شدن با موقعیتای پر استرس و حتی گسترش فعالیتای ممکن در جواب به موقعیتای اجتماعی، ربط داره (دکر[۵] و همکاران، ۲۰۰۸).

اعتماد به نفس

 

۲-۲-۱-۱۱-۲- نتیجه تنظیم نا مؤفق هیجانات

محققان بالینی به طور زیادی اهمیت هیجان رو  در فهم آسیب شناسی روانی   فهمیدن (محمدی، ۱۳۸۹). مهارتای تنظیم هیجان به چندین دلیل مهم هستن؛ اول اینکه، هیجانا و احساسای منفی که از روی اجبارً در شناخت و تشخیص معیارای امتحان یه مشکل ذکر نمی شن، بیشتر به الگوای رفتاری مربوط به یه مشکل اشاره می کنن (به طور مثال خشم، نشونه ای از پر خوری عصبیه و غم نشونه ای از سوء مصرف مواده ). دوم، هیجانات منفی که از روی اجبارً در ملاکای تشخیص ذکر نشده ان بیشتر با مقابله مؤثر و اجرای راهبردای یاد گرفته شده در درمان دخالت می کنن (مثلاً، اضطراب مانع حل مسئله فعال افراد دپرس می شه و خلق دپرس و احساس نا امیدی مانع از وارد شدن در موقعیتای ترسناک در افراد مضطرب می شه ). آخرسر، تعدادی از بیماران ازبیش از یه مشکل رنج می برن که       می تونه تا حدی با مشکلات تنظیم هیجان توضیح داده بشه؛ مثلا ناتوانی واسه پذیرش احساس خود شایدً به پاسخای متنوعی مثل دوری یا نشخوار منجر می شه که  عموماً منتهی به مشکلات چند گانه مثل اضطراب و افسردگی می شه (برکینگ و همکاران، ۲۰۰۸).
افسردگی

شکست در تنظیم هیجان، بی نظمی[۶] نامیده می شه که به طور موقت  می تونه موجب نشونه های اضطراب و به احتمال زیاد حتی ناراحتی شدید، رفتارای کنترل نشده و تنهایی شه. هیجان نا منظم، با خیلی از مشکلات روانشناختی که در افراد می بینیم رابطه داره         (اندامی خشک، ۱۳۹۲). در واقع، بر اساس گفته گراس (۱۹۹۸)، هیجان بی نظم شامل خیلی از اختلالاتی می شه که در راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا (DSM)[7] توضیح داده شده و شامل بیشتر از نصف مشکلات محور یه[۸] و تموم مشکلات محور دو[۹] است که مشخصه روشن آسیب شناسی روانی تلقی می شه.

مشکلات

از اونجا که تنظیم هیجان، بخش مهمی از زندگی هر فرد رو به خود اختصاص میده، تعجب آور نیس که پریشونی در هیجان و تنظیم اون می تونه منتهی به اندوهگینی و حتی آسیب روانی شه (آمستادتر[۱۰]، ۲۰۰۸).

بی نظمی هیجانی در زمینه های زیر نقش داره :

 • مشکلات فیزیولوژیکی
 • مشکلات زیست شناختی
 • اختلالاتی که معلول استرس هستن
 • مشکلات روان شناختی

الگوای تنظیم هیجان که خیلی زیادً در توانایی فرد تداخل می کنه می تونه نشونه های یه مشکل شن. به طور مثال، مشکلات تنظیم هیجان منفی با اختلالاتی مثل اضطراب و افسردگی رابطه داره. احساس منفی، هنگام توجه به آسیب شناسی روانی مهم تر از احساسات مثبت هستن. چندین مشکل و نشونه فیزیکی وجود دارن که با بی نظمی هیجانی در رابطه هستن. بعضی از اونا شامل : ۱) درد ۲) سیگار کشیدن ۳) بریدن اندام ۴) مشکلات خوردن و ۵) اعتیاد می شن. تحقیقات نشون دادن که بین مشکلات فیزیکی و هیجان منفی رابطه هست. نقش بی نظمی هیجانی در رشد مشکلات جسمی شکل که نشونه اولیه اون درده و بخشی از هیچ مشکل قابل شناسایی نیس، شناسایی شده (مک لم، ۲۰۰۸؛ به نقل از محمدی، ۱۳۸۹).

والر وشیت[۱۱] (۲۰۰۶؛ به نقل از محمدی، ۱۳۸۹) این مشکل رو به توانایی کم شده واسه تجربه و تفاوت هیجانات مثل ناتوانی واسه بیان هیجانات به روش سالم، در رابطه می دونن. کنترل رفتاری وقتی که خلق منفیه از بین میره. خلقای منفی منتهی به شکست در تنظیم،  قبل و بین و بعد از درمان می شن. به طور مثال درزمان درمان، تلاشا واسه متوقف کردن نوشیدن الکل موفق ترن، یعنی وقتی که هیجانات منفی تحتِ کنترل نگه داشته می شن. بی نظمی هیجانی یه  نشونه مهم واسه مشکلات داخلی سازی و برونی سازی حساب می شه.

تحقیقات نشون میدن که آدمایی که سطوح بالایی از روان ناراحتی و مشکلات تنظیم هیجان رو میدن بیشتر از بقیه احتمال داره که در رفتارای پر خطری که بعداً به افسردگی یا اضطراب منجر می شه درگیر شن. افراد که راهبردای تنظیم هیجان ضعیف رو فراگرفته ان ممکنه بیشتر از بقیه مستعد به کار گیری رفتارای پر خطر به عنوان ابزاری واسه آرامش هیجان منفی باشن (اوریک، ایبلا و رینگوهو[۱۲]، ۲۰۰۷).

اینجا لیستی از ضعفای تنظیم هیجان ارائه شده :

 • نشون دادن هیجانات خیلی شدید نسبت به موقعیت
 • بیان هیجان با زیادی بیشتر
 • داشتن مشکلاتی واسه کاهش هیجانات منفی
 • وجود مشکل واسه جلوگیری بیان هیجانی
 • مشکل در فهم تجارب هیجانی
 • تجربه هیجانات منفی بیشتر
 • نا توانی بیشتر واسه آروم کردن خود
 • داشتن سو گیری واسه نشونه های منفی یا تهدید کننده
 • انتخاب راهبردای خشن، اجتنابی یا نامربوط واسه روبرو شدن با هیجانات منفی
 • نبود باور به اینکه هیجانات منفی قابل تغییرند
 • تمایل به دقیق شدن و فوکوس کردن بر جنبه های منفی موقعیتا
 • مشکلات کنترل توجه
 • ناتوانی واسه تشخیص هیجانات خود (مک لم، ۲۰۰۸؛ به نقل از محمدی، ۱۳۸۹).

[۱]-externalizing problems

[۲]- internalizing problems

[۳]-Fosca

[۴]- Berking,

[۵]-Decker

[۶]-dyeregulation

[۷]- Diagnostic and Statistical Manual of the Ameriecan Pychiatrie Association

[۸]- dsm-IV axis I disorders

[۹]-dsm-IV axis II disorders

[۱۰]-Amstdater

 

[۱۱]-Waller&-Scheidt

[۱۲]-Auerbach,Abela&Ringo Ho