پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک//پيامد پياده سازي بيمه الكترونيكي

پيامدهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي در صنعت بيمه

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه بيمه الكترونيكي از طريق موارد زير باعث افزايش كارآيي شركت هاي بيمه مي شود:

2-14-1. كاهش هزينه هاي مديريتي و اداري

بيمه الكترونيكي، هزينه هاي مديريتي و امور اداري را كاهش مي دهد و باعث افزايش سطح دسترسي به اطلاعات مي شود. به وسيله استفاده از يك زير ساخت مشترك ملي مانند اينترنت و انتقال الكترونيكي و استفاده مجدد از اطلاعات، سيستم بيمه الكترونيكي مي تواند هزينه تحويل اطلاعات به مشتريان را كاهش داده، هم چنين در مقايسه با هزينه تجهيزات فيزيكي، بازاريابي، توزيع و ارائه خدمات به مشتريان، هزينه كمتري را در بر داشته باشد(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-14-2.ايجاد مجاري فروش جديد

به واسطه دستيابي مستقيم به مشتريان، بيمه الكترونيكي يك كانال فروش جديد را براي خدمات موجود ارائه مي دهد. از طريق فروش مستقيم بيمه الكترونيكي، كارمزد پرداختي به واسطه ها (نمايندگان بيمه، بازاريابان بيمه اي و …) كاهش مي يابد(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-14-3.كاهش تقلبات

هر چه اطلاعات مربوط به رشته هاي بيمه و حق بيمه و خسارت بيمه اي بيشتر در دسترس مردم و كاركنان صنعت بيمه با شند، سلامت، شفافيت و سرعت كارها افزايش پيدا كرده و در نتيجه اعتماد مردم به بيمه و خدمات آن ارتقا يافته و فرهنگ بيمه به طور مؤثري بهبود مي يابد. مشخصات خسارت هاي پرداختي يا بيمه نامه هاي صادره مي توانند به صورت آنلاين و يا آفلاين بين شعب مختلف مورد استفاده قرار گيرند. به عنوان مثال اين اطلاعات مي توانند براي استعلام خسارات قبلي يك تصادف استفاده شوند تا جلوي برخي تقلبات مثل پرداخت چندگانه و صدور چندگانه گرفته شود. در ضمن ابلاغ دستورالعمل ها و ارسال گزارش هاي كاري بسيار آسان شده، هزينه تكثير، پست و بوركراسي نيز كاهش مي يابد(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-14-4.افزايش رقابت

اينترنت به شركت هاي بيمه تازه وارد به بازار اين امكان را مي دهد كه از فرآيند پر هزينه و طولاني راه اندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كرده و شركت هاي موجود نيز از حضور اينترنت براي افزايش تنوع كالاهاي بيمه اي خود بهره مي برند كه اين خود باعث افزايش رقابت در اين صنعت مي شود(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتريان

اصولاً ايجاد اطمينان در مشتري، كليد موفقيت يك بنگاه بازرگاني است و سبب افزايش حجم فروش شركت مي شود. سيستم بيمه الكترونيكي اجازه مي دهد ارتباط مستقيم بين عرضه كنندگان و مشتريان ايجاد شده و اطلاعات مورد نياز مشتريان فراهم گردد. در اين شرايط شركت هاي بيمه بايد در فكر دريافت نوع تقاضاي مشتريانشان باشند. بنابراين شركت ها بايد به نيازها و خواست مشتريان توجه وافري داشته و فعاليت هايشان را درجهت پاسخگويي به نيازهاي آنها تنظيم كنند(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-14-6. تعيين و محاسبه حق بيمه بر اساس واقعيت و نه تعرفه هاي قديمي

به كمک ابزار نوين اطلاعاتي، پردازش انبوه اطلاعات آسان شده است. شركت هاي بيمه مي توانند بر اساس شرايط روز بازار و يا رفتار مشتريان بهترين و عادلانه ترين حق بيمه را حساب كنند. هر چند در كشور ما هنوز نظام ابلاغي براي تعيين حق بيمه از سوي بيمه مركزي رايج است، ولي شرايط اقتصادي كشور، جهان و روند طبيعي خصوصي سازي و رقابت، شركت هاي دولتي فعلي را وادار مي كند تا سيستم هاي اطلاعاتي روزآمد و محاسبه گر مبتني بر شرايط بازار را تهيه كنند(عالیخانی و بهرامی،1386).