ویژگی کارکنان بانک:پایان نامه درباره تجهیز منابع در بانک

ویژگی های فردی مناسب کارکنان

همان طور که می دانیم، کارکنان بانک ها نیزهمانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می کند اثر این ویژگی ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می شود. درباره چگونگی و الگو قرار دادن ویژگی های فردی مناسب کارکنان می توان به آیات و روایات قرآن کریم و کلام اهل بیت(ع) استناد نمود که در اینجا ضرورتی به بیان نیست.

بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می شود که ویژگی های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری وصداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد. در ادامه برای درک بهتر مطلب، لازم است منشور اخلاقی بانک رفاه مورد اشاره قرار گیرد:

کارکنان بانک رفاه تلاش دارند، تا کلیه خدمات بانکی را با کیفیت مطلوب آنچنانکه شایسته مشتریان است ارائه نمایند، لذا خود را ملزم به رعایت نکات ذیل می دانند.

1) شریک بودن در شادی و غم مشتری

2) حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مشتری

3) توجه به نظافت ،پاکیزگی و آراستگی شعبه

4) برقراری ارتباط شایسته و صمیمانه با همکاران

5) رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مشتری

6) رعایت ادب ،نزاکت و تواضع در برخورد با مشتری

7) اشتیاق و همکاری در ارائه خدمات مشاوره ای به مشتری

8) تلقی نمودن ارائه خدمت به مشتری به عنوان فرصت انجام یک کار نیک

9) انجام دقیق ،سریع و صحیح کار و جلوگیری از تضییع وقت و حقوق مشتری

10) تعهد ،مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی کارکنان در ارائه خدمت به مشتری

11)پیش قدم بودن در سلام و خوش آمد گویی به مشتری و استقبال و مشایعت وی(فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧).

 

2-5-4- عوامل و شرایط فیزیکی

به طور کلی این عوامل، جزء عوامل فیزیکی و قابل مشاهده و لمس می باشد که شامل موارد زیر می گردد و در ادامه هر یک از این عوامل توضیح داده می شوند:

1.محل استقرار شعب

2.تعداد شعب بانک

3.طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی بانک

4.امکانات فیزیکی شعب بانک

 

2-5-4-1- محل استقرارشعب

حتماً شما هم فروشگاه ها و رستوران هاي کوچک و بزرگ زيادي را مي شناسيد که موقعيت مکاني شان، موفقيت چشمگيري برايشان به ارمغان آورده است. اما آيا اين موضوع درباره بانک ها نيز صادق است؟ موضوع يافتن مکان مناسب برای بانک، در رديف برنامه هاي مهم و اساسي قرار داردTop of FormBottom of Form.

باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مکان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگرسازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار دهند(روستا،1380،ص40)

مکان استقرارشعب بانک‌ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی وارزیابی قراردهند. بنابراین بانک‌ها برای احداث شعب نیازبه ارزیابی علمی و امکان‌سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک درفاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرارشعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب درنزدیکی پارکینگ‌های عمومی ازجمله پارامترهایی هستند که بر سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تأثیر می‌گذارند(یزدانی ودهنوی،1384).

البته می توان با استفاده از روش های نوینی همچون مبحث مکان یابی1، مدیریت تحقیق در عملیات، مبحث روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه2، روش روش(ای.اچ.پی3) و (تاپسیس4) و دانش مهندسی نقشه برداری و جغرافیا به ویژه بحث سیستم های اطلاعات جغرافیایی5 به بهترین موقعیت مکانی برای شعب بانک دست یافت.

1 Location

                ( Mcdm)  . 2 Multiple Criteria Decision Making

3 Analytic Hierarchy Process ( AHP)

4 Technique For Order Preferences By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS)

5 Geographic Information Systems(Gis)