وضعیت نرم افزار ایران:-پایان نامه درباره تنگناهای صادرات نرم افزار

وضعیت نرم افزار ایران

مهمترین مشکلی که در بررسی وضعیت نرم افزار در ایران وجود دارد کمبود منابع و پراکندگی آنهاست. با وجود پیشینه 40 ساله صنعت نرم افزار در ایران، تحقیقات کمی در مورد وضعیت آن صورت گرفته است. در ادامه ضمن اشاره به بعضی از مشکلات صنعت نرم افزار،  وضعیت صادرات نرم افزار ایران با اعداد و ارقام نشان داده می شود.

2-1) موانع و مشکلات توسعه صادرات نرم افزار

2-1-1) فقدان برنامه روشن و مشخص

وجود یک برنامه کلان هدف‏دار که‏ با واقع‏بینی تهیه شده باشد، و به درستی مورد اجرا قرار گیرد،  می‏تواند پیشران خوبی برای توسعه صادرات نرم افزار کشور باشد. در سال‏های گذشته از طرف شورای عالی انفورماتیک و وزارت صنایع پروژه‏هایی برای این موضوع تعریف گردید و به‏ شرکت‏های بعضا” بی‏ربط خصوصی سپرده شد که هیچ نتیجه‏ای‏ نداشت. نبود هدایت و برنامه مشخص، دستگاه‏های متولی دولتی را به سوی اقدامات عجولانه و بدون هدف تحریک کرده و می‏کند که در عمل نه تنها صادرات نرم افزار را گسترش نمی‏دهد بلکه‏ مانع از تلاش‏های موجود نیز می‏شود.

 

2-1-2) مشکلات بین المللی

شرایط خاص جمهوری اسلامی و تحریم‏ها و بی‏عدالتی‏های‏ کشورهای خارجی که جهان را از منظر منافع خودشان می‏بینند و همچنین افکار عمومی که تحت تأثیر شدید رسانه‏های‏ غربی قرار دارند، مسلما” باعث فرصت‏سوزی در همه حوزه‏ها و بخصوص حوزه صادرات نرم افزار می‏شوند.

2-1-3)رویکرد اشتباه بودجه‏های تکفا

رویکرد تکفا دادن پول به بخش دولتی‏ و انجام پروژه‏ها در بخش خصوصی است. این رویکرد تنها بازار بیمار دولتی را گسترش داده و توجه معدود نگاه‏هایی که برای‏ صادرات به سوی خارج از کشور چشم دوخته بودند به بازار داخل‏ جلب نمود. از آنجایی که نیازهای اولیه این بازار عمدتا” تجهیزات‏ یا آموزش است، بنابراین تکفا در عمل شرکت‏ها را تشویق نموده‏ تا به کارهای واسطه‏گری روی بیاورند. تداوم این رویکرد ضربه نهایی را به پیکره صادرات نرم افزار کشور فرود خواهد آورد.

2-1-4)توجه سایر کشورها به این موضوع

بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای آسیایی‏ در پی کسب سهم از بازار آن برآمده‏اند. این مسأله و ایجاد رقبای جدید و حتی ارزان‏تر و از کشوری که مشکلات ما را هم ندارند، به معنای از بین رفتن بازار بالقوه صادرات نرم افزار می‏باشد.

2-1-5) الگوی تجارت نرم افزار

یکی از مهم‏ترین مشکلات صادرات نرم افزار در ایران وجود تفکر مبتنی بر تولید کننده در تجارت است. تفکری که در آن‏ رقابت حذف می‏شود و مشتری مجبور است. یکی از دلایل این‏ تفکر ناآگاهی مشتری است که رفع آن نیازمند اطلاع‏رسانی‏ قوی در این زمینه می‏باشد، چیزی که در کشور ما وجود ندارد. در این سیستم مشتری به سراغ تولید کننده می‏رود و تولید کننده‏ است که در تعیین قیمت و کیفیت نقش اصلی را دارد.

تفکر دیگر، تفکر جهانی تجارت نرم افزار، تفکر مبتنی بر مشتری است که در آن«حق با مشتری است». تولیدکنندگان با ابزاری چون اعتبار، کیفیت و قیمت مناسب سراغ مشتریان رفته‏ و آن‏ها را جذب می‏کنند. با توجه به این دو تفکر، تولیدکنندگان داخلی نرم افزار که مشتریان خود را دارند و جذابیت‏های دیگر بازار از جمله‏ خرید و فروش سخت افزار آن‏ها را مشغول کرده است، تنها منتظر مشتریان جدید هستند. از آن طرف مشتریان خارجی‏ به دنبال تولیدکنندگان معتبر با کیفیت و ارزان قیمت هستند که از نزدیک‏ترین جا برمی‏گزینند. مشتریان خارجی منتظر تولیدکنندگان و تولیدکنندگان داخلی‏ منتظر مشتریان هستند. با این بن بست، صادرات نرم افزار هیچ گاه انجام نمی‏گیرد.