مفهوم عملکرد عملیاتی/پایان نامه رابطه نظریه وابستگی با عملکرد عملیاتی

عملکرد عملیاتی

در طول چند سال گذشته، مطالعات، اهمیت عملکرد عملیاتی گواهینامه­ی ایزو9000 را نشان داده­اند. از آنجا که ایزو9000 یک سیستم کیفیت مستند شده است، مستندات خوب می­توانند دستورالعمل­های موثرتر کار را ایجاد کنند و تمام جوانب فرآیند تولید را کنترل کنند که منجر به کاهش هزینه شود و کنترل بهتری در کسب و کار داشته باشد. براساس تحقیقی که یحیی و گوآه[1] در سال 2001 داشته اند، ابعاد عملیاتی ایزو9000 عبارتند از: ضایعات، دوباره کاری، ارتباطات درون شرکتی، همکاری متقابل کارکردی، اسناد و مدارک، سیستم­های اندازه گیری، تغییر فرهنگی، آگاهی از کیفیت و پیشگیری می­باشد.

بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در عربستان سعودی که توسط مگد[2] در سال 2006 انجام شد، نشان داد که سه مورد از مهم­ترین مزایای حاصل از اجرای ایزو9000، سیستم مدیریت کیفیت بهره­وری بهبودیافته، روش بهتر استفاده از اسناد و مدارک و افزایش اگاهی کیفیت در داخل شرکت است (یوژانگ، آی لین،2008، صص 199-200).

2-1-6-4) اهداف یا استانداردهای عملکردی

هیچ پایه و اساس منطقی برای انتخاب مورد اندازه­گیری و انجام تصمیم­گیری و اقدامات اصلاحی بدون وجود اهداف یا استاندارد­های عملکرد وجود ندارد. اهداف می­توانند، در اهداف کوتاه مدت سازمان (اهداف سالانه) طی مراحل برنامه­ریزی استراتژیک تعریف شده باشند یا از استراتژی­ها، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت منتج شوند. لکن استانداردهای عملکرد، معیارهایی هستند که از استانداردهای عمومی صنایع مختلف یا استانداردهای تخصصی صنعت مورد نظر، گرفته می­شوند.

 

 

 

 

2-1-6-5) شاخص­های عملکرد

شاخص­های عملکرد بطور کلی اطلاعات مهمی درباره­ی محصولات و خدمات و فرآیندهای تولید کننده­ی آنها بدست می­دهند. آنها ابزار مناسبی برای شناخت، مدیریت و بهبود سازمان بوده و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد عملکردها را مهیا می­کنند. شاخص­های عملکرد به مدیران امکان می­دهند که بدانند:

آیا اهداف استراتژیک برآورده می­شوند؟

آیا مشتریان از سازمان راضی هستند؟

آیا فرآیندها تحت کنترل آماری هستند؟

کجا اعمال بهبود ضروری است؟

یک شاخص عملکرد خوب از یک عدد و یک واحد اندازه­گیری ترکیب شده­است. عدد، مقدار شاخص و واحد اندازه گیری معنی آن­را بدست می­دهد. شاخص­های عملکرد همواره به یک هدف گره خورده­اند.

شاخص­های عملکرد می­توانند توسط واحد یک بعدی همچون: ساعت، متر، دلار، تعداد گزارش­ها، تعداد خطاها، مدت زمان طراحی و غیره نشان داده شوند.آنها می­توانند مغایرت در فرآیند یا مغایرت در مشخصات طراحی را نشان دهند.

شاخص­های­ عملکرد جهت استفاده­ی موثر باید یک سری مشخصات مشترک را دارا باشند که عبارتند از:

  • انعکاس نیازمندی­های مشتری و سازمان به صورت متوازن؛
  • ایجاد تفاهم بر پایه­ی اصول تصمیم­گیری؛
  • وضوح و قابلیت درک؛
  • قابلیت بکارگیری در سطح وسیع؛
  • عدم امکان تفاسیر متفاوت؛
  • سازگاری با دیگر شاخص­ها؛
  • تفسیر دقیق نتایج؛
  • به صرفه بودن بکارگیری آن (ایران زاده وبرقی، 1388، صص 19-20).

[1]-Yahya and Goh

[2]– Magd