مديريت زنجيره تامين:/پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین

مديريت زنجيره تامين (SCM)

رشد و تنوع تقاضاهاي مشتري، پيشرفت هاي تکنولوژيکي در سيستم هاي اطلاعات و ارتباطات، رقابت در محيط جهاني، کاهش مقررات دولتي و افزايش آگاهي هاي محيطي، شرکت ها را وادار مي سازد تا بر روي مديريت زنجيره تامين تمرکز کنند (Tracey& Tan, 2001).

واژه مديريت زنجيره تامين در سال 1997 توسط کوپر، الرام و گراندر[2] معرفي شد. مديريت زنجيره تامين شامل فعاليت هايي در جهت هماهنگي سيستماتيک و استراتژيک عمليات ها و فعاليت هاي تجاري در يک شرکت خاص و بين شرکت هاي ديگر در زنجيره تامين به منظور بهبود عملکرد بلندمدت زنجيره در جهت رضايت مندي و تامين نيازهاي مشتري مي باشد( اکبري، 1386).

مديريت زنجيره تامين هم يک تئوري و هم يک شيوه عملي است. دامنه ديد آن فراتر از يک سازمان بوده و همه چيزهايي را که در توليد و ارسال يک محصول يا خدمت دخالت دارد را در نظر گرفته و همه آنها را به گونه اي به هم متصل مي کند که به صورت يک تيم کارآمد و بدون مرز عمل کنند. يعني اينکه مشتريان، تامين کنندگان، شرکت هاي حمل و نقل و حتي در اين اواخر، رقباي تجاري، با هم متحد شده و يک شبکه تشکيل دهند تا از وقت و منابع به کار گرفته شده، بهترين استفاده ممکن بشود (تقي زاده و صالحي، 1383).

بر طبق نظر فرگوسن[3] (2000)، مفهوم مديريت زنجيره تامين دو ايده و نظريه مهم را تلفيق مي کند:

  1. مديريت زنجيره تامين يک تلاش مشارکتي است که بسياري از فرآيندها و اعضاء را در چرخه محصول، ترکيب مي کند.
  2. اينکه مديريت زنجيره تامين مي تواند کل چرخه محصول را از معرفي مواد خام تا نقطه اي که در آن هر مشتري محصول را خريداري مي کند، پوشش دهد( اکبري، 1386).

فلسفه مديريت زنجيره تامين اين است که يک شرکت، محصولات مناسب را در مکان مناسب در قيمت مناسب، در زمان مناسب و در موقعيت مناسب داشته باشد. تحت اين مفروضه، يک شرکت نه تنها به جريان آزاد اطلاعات در داخل محدوده هاي سازمان نياز دارد بلکه به اشتراک گذاري به موقع اطلاعات مناسب با همکاران تجاري مناسب نيز نياز دارد.

مديريت زنجيره تامين، تامين کنندگان، توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مشتريان را با استفاده از فناوري اطلاعات در جهت ارضاي اثربخش و کاراي نيازهاي مشتري، يکپارچه مي سازد. در نتيجه گروه هاي سازمان ها در حالي که به مزاياي سيستمي در هزينه، زمان و کيفيت مي رسند، مي توانند به سرعت و به روش واحدي با کيفيت بالا پاسخگوي کالاهاي مختلف تقاضا شده توسط مشتريان نهايي باشند. تعاريف زيادي از مديريت زنجيره تامين وجود دارد که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود:

مديريت زنجيره تامين عبارت است از مديريت مجموعه فعاليت ها شامل مواد اوليه و تبديل آنها به کالاهاي واسطه ايي نهايي و سپس توزيع آنها با بهره گيري از کانال هاي توزيع.

مديريت زنجيره تامين عبارت است از فرآيند يکپارچه سازي فعاليت هاي زنجيره تامين و همچنين جريان هاي اطلاعاتي مرتبط با آن، از طريق بهبود روابط در زنجيره، جهت دستيابي به مزيت رقابتي قابل اتکا و بلندمدت.

مديريت زنجيره تامين شامل هماهنگ سازي توليد، موجودي و حمل و نقل بين اجزاي يک زنجيره تامين مي باشد تا بهترين ترکيب ممکن از پاسخ دهي و کارايي براي بازاري که آن را تغذيه مي کند، به دست آيد.

مديريت زنجيره تامين در حقيقت عبارت است از هماهنگي مواد، اطلاعات و جريان مالي در ميان شرکا و اعضاي زنجيره، البته ايجاد اين هماهنگي به دليل تعدد مراحل و بخش ها در زنجيره تامين بسيار مشکل است.

مديريت زنجيره تامين به يکپارچه سازي فعاليت هايي که براي فراهم نمودن مواد اوليه، حرکت مواد ميان تجهيزات، ساخت کالا، توزيع نهايي کالاي قابل مصرف و پشتيباني پس از فروش که با بهبود روابط اعضاي زنجيره و در جهت کنترل و هدايت بهينه جريان کالا و خدمات صورت مي گيرد، گفته مي شود (عالم تبريز و محمد رحيمي، 1388).

[1]Supply Chain Management

[2]Cooper, Ellram and Grander

[3]Ferguson