فرد در روابط عمومي//پایان نامه ترفيع در فروش لوازم خانگي

فرد در روابط عمومي

كسي كه روابط عمومي را به عنوان يك شغل انتخاب می‌کند و مسئوليت انجام وظايفي را در اين   حرفه می‌پذیرد، بايد به عنوان يك حرفه به آن نگاه كند و سعي كند مهارت‌ها و تخصص‌های آن را فرا گيرد  و آينده شغلي و پيشرفت اجتماعي خود را بر اساس آن برنامه ريزي كند.

فرد بايد استعداد، آمادگي، ظرافت، تناسب و توانايي فردي، علاقه، انديشه زايا يا انديشه خلاق، انگيزه پيشرفت، شهامت و شجاعت داشته باشد، همچنين قدرت تجزيه و تحليل مسائل محيط كار اصول و فلسفه سازمان را به خوبي بشناسد. حساسيت و مسئوليت­پذيري، هوش و زيركي از خصوصيات فردي است كه در روابط عمومي مشغول به كار است (بردن، 2005).

2-1-6-4- وظايف روابط عمومي

اعمال مديريت شايسته در جامعه، در درون شبكه هاي ارتباطي گسترده نياز به اطلاعات و آگاهی‌های متقن، به روز، واقعي و كارآمد از جامعه دارد. دستيابي به چنين اطلاعات و آگاهی‌ها نياز به روابط عمومي قوي و پايدار را محرز می‌کند. از عمده وظايف روابط عمومي می‌توان به اين موارد اشاره كرد:

– مطلع كردن و خبر دادن

– ترغيب، تشويق، ترويج و تبليغ

– انجام تحقيقات اجتماعي و افكار سنجي و پيوند آن به منابع سازمان و عموم مردم

– هماهنگي موارد نياز سازمان

– برقراري ارتباط با فرد، گروه، عموم و سازمان‌ها به نحوي كه براي آن مؤسسه يا سازمان اهميت دارد يا   در آينده خواهد داشت.

متصديان روابط عمومي، بايد ضمن آشنايي با عناصر و اجزاي تشكيل دهنده ارتباط يعني معني و   مفهوم انواع ارتباط از نظر نماد، كلامي و غير كلامي، به طور كامل از جريان ارتباطي در تبيين اهداف و استمرار و پايداري وظايفشان شناخت كافي داشته باشند. از جمله مدل ارتباطي كه توسط هارولد سول دانشمند علوم اجتماعي آمريكا معرفي شده عبارتند از: چه كسي (منبع) چه می‌گوید (پيام) به چه كسي (مخاطب) از چه راهي (رسانه يا حامل) و با چه تأثيري (عکس‌العمل) آشنايي داشته باشد (پالمر،2006).

از آنجايي كه روانشناسان اجتماعي معتقدند، تنها درصد كمي از مردم در برابر پيام جديد فعال، جست وجوگر و پذيرا هستند و بيشتر افراد با بي تفاوتي از كنار پیام‌هایی كه نشر می‌یابد، می‌گذرند و تنها با  پیام‌هایی كه به شدت با سرنوشت مادي و معنوي آن‌ها بستگي پيدا می‌کند و تأثير عميق در حيات اجتماعي، اقتصادي و رواني آن‌ها به جا می‌گذارد توجه اكثريت جامعه را به خود جلب می‌کند.

مديران سازمان‌ها، همواره از مسئولان روابط عمومي می‌خواهند تا افكار عمومي موجود را براي آن‌ها ارزيابي كرده توضیح دهند و يا در موارد نياز افكار عمومي مساعد ايجاد كنند و يا افكار عمومي منفي را چنانچه وجود دارد، تغيير دهند شناخت افكار عمومي نحوه شكل گرفتن و راه هاي تغيير آن براي مسئولان روابط عمومي داراي اهميت است. زيرا آنان را قادر می‌سازد با موفقيت تغييرات لازم را در افكار عمومي ايجاد كنند.

روابط عمومی‌ها روش‌های گوناگوني را به خدمت می‌گیرند، تا در جريان افكار عمومي سازمان خود باشند، ضمناً آن را هدايت كنند كه پاره اي از آن‌ها ساده و پاره اي ديگر پيچيده هستند. در حرفه روابط عمومي و ارتباطات، منظور، تبليغ به‌کارگیری فن، ترغيب، تشويق و استفاده صحيح و مؤثر از همه تکنیک‌های ارتباطي، جمعي، فردي و گروهي است (لاولاک، 2007).