ضرورت بانکداری الکتریکی:پایان نامه وفاداری مشتریان و بانکداری الکترونیک

ضرورت بانکداری الکتریکی:

بانکداری الکترونیکی برای جامعه ی ایران بنا به دلایل زیر ضروری هستند:

گذاشتن و برداشتن وجوه، بررسی بودجه های شخصی از طریق اینترنت و پرداخت صورت حساب و خرید الکترونیکی، پرداخت سریع تر صورت حساب ها، سود بردن در تعاملات مالی، پرداخت صورت حساب ها با هزینه ای ارزان تر، داشتن دانش کافی، دسترسی به خدمات مالی از طریق اینترنت، حجم کار در زمینه ی پرداخت ها و مانند آن از این رو، بانک ها و مؤسسات مالی خدمات خود را به منظور دستیابی به منابع تجاری، گسترده تر، توسعه می‌دهند. این منابع نظیر افرایش سودآوری خدمات، جذب مشتریان جدید، بهبود وفاداری مشتریان فعلی، ایجاد چارچوبی برای محصولات خدمات جدید در آینده با گشایش بازارهای جدید و افزایش شهرت و وجه بانک هستند. رویکردهای توسعه ی بانکداری الکترونیک از راهبردهای تهاجمی و تدافعی بهره می جویند. برهان راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک را می‌توان حفظ موقعیت و شهرت، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و بانک، جذب مشتریان بیشتر، پاسخ به خواسته های فعلی مشتریان، رقابت، کارایی، توسعه ی بازار و بهبود وفاداری مشتریان دانست (طاهری، 1390).

2-10-5 مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران:

از آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می‌رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی رو به رو بوده اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)

– کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری الکترونیکی

– نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی

– مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح سازی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی)

– محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها

– مقاومت در برابر تغییر و تحول

– مشکلات مربوط به ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها

– سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی

– غیر رقابتی بودن بانک ها

– موانع امنیتی

– گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز

– اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی (گودرزی و زبیدی، 1387)

ابعاد عوامل مدیریتی-  استراتژیک به عنوان مانع ایجاد توسعه بانکداری الکترونیک در ایران:

 • فقدان شفافیت لازم در سیاستگذاری
 • عدم وجود مدیریت استراتژیک و بلند مدت
 • چند گانگی مراکز تصمیم گیری
 • فقدان شفافیت کافی در نظارت
 • فقدان هماهنگی فرا بخشی (میان بخشی)
 • جا به جایی و تغییر مدیران و تصمیم گیران بانکداری الکترونیک
 • تعهد ناکافی مدیران ارشد سازمانها
 • سازماندهی نامناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تداخل سیاست گذاری، اجرا، نظارت
 • پراکندگی سبک مدیریت و مراکز تصمیم گیری بانکداری الکترونیک
 • عدم وجود یک طرح با برنامه قبلی مشخص

ابعاد عوامل اقتصادی –  مالی به عنوان مانع ایجاد توسعه و بانکداری الکترونیک در ایران:

 • مشکل بودن تأمین هزینه های مربوط به بسترهای مخابراتی
 • بالا بودن هزینه های به روز رسانی شبکه ها
 • بالا بودن هزینه های مربوط به توسعه شبکه های ماهواره ای و رایانه ای
 • بالا بودن هزینه های مربوط به طراحی و اتصال به شبکه ای وب
 • بازدهی مالی غیرمحسوس بانکداری الکترونیک

زمان بر بودن بازده مالی بانکداری الکترونیک (فیضی و صادقی، 1384