شیوه تحقیقات بازاریابی-پایان نامه درباره بازاریابی زعفران

شیوه های تحقیقات بازاریابی

دو شیوه اصلی برای تحقیقات بازاریابی وجود دارد این شیوه ها شامل تحقیقات کمی و کیفی می باشد. تحقیق کیفی می تواندشامل بررسی ساده و یا یک سری مطالعات غیر رسمی به منظور فراهم نمودن اطلاعات زمینه ای برای تنویر و تعریف ماهیت مشکل قبل از آغاز تحقیق می باشد ،اما شیوه اصلی دیگر شیوه کمی می باشد که بیشتر مورد  استفاده قرار می گیرد .این شیوه بررسی اشکال مختلف به عنوان یک شیوه جمع آوری داده مطرح می باشد. اطلاعات دراین شیوه از طریق برقراری ارتباط با جامعه نمونه قابل توجیه، از افراد جمع آوری می شود (آکر، 1995) و این شیوه مشهورتر از روش کیفی است؛ زیرا به انعطاف پذیری در اندازه نمونه استفاده شده که به تفاوت احتیاطی خطاها وابسته است اجازه می دهد.

2-1-5- فرآیند تحقیقات بازاریابی

منظور از فرآیند تحقیقات بازاریابی مراحل به هم پیوسته و مرتبطی است که شامل 6 مرحله است که از ابتدا تا انتها باید طی شود تا به نتیجه برسد ودر شکل 2-2 به طور خلاصه به آن اشاره می شود .

مرحله اول = تعریف مشکل؛ نقطه آغازین در تلاش برای کمک به تصمیم گیری در درک مشکل بازاریابی است که بروز کرده است[1]. در تعریف مساله، محققین می بایست هدف از مطالعه، اطلاعات پیش زمینه مرتبط، نوع اطلاعاتی که نیاز است و اینکه چگونه در تصمیم گیری استفاده خواهد شد را مشخص نمایند. تعریف مساله از طریق گفتگو با تصمیم گیرندگان، مصاحبه های عمیق با کارشناسان صنعت و جمع آوری و تحلیل اطلاعات در دسترس حاصل می گردد(مالهاترا و بیرک[2]، 2000) .

مرحله دوم= توسعه رویکرد تحقیق ؛ این مرحله شامل مشخص نمودن ویژگیها یا عواملی می شود که می تواند در طرح تحقیق موثر باشد و یا ممکن است شامل تدوین چارجوبی تئوریکی و عینی و هدفمند باشد ( مالهاترا و بیرک ، 2000).

مرحله سوم = توسعه طرح تحقیق، طرح تحقیق، چهارچوب یا کار راهه می باشد . هدف از آن تدوین طرح مطالعه ای می باشد که یا می خواهد فرضیات موردنظر را آزمون کند و یا اینکه جواب های محتمل به سوالات تحقیق را تعیین نماید. نهایتاً نیز نیازهای اطلاعات را برای تصمیم گیری فراهم می کند (مالهاترا و بیرک، 2000) .

روستا وهمکاران (1374) معتقدند که طرح تحقیقاتی و منابع اطلاعاتی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و به میزان شناخت از مساله بستگی دارد.

مرحله چهارم = جمع آوری داده . این مرحله  با جمع آوری داده  ها و تحلیل داده هاای ثانویه آغاز می گردد. در این مرحله محقق باید تصمیم بگیرد که داده های موردنظر را از چه جامعه نمونه ای جمع آوری نماید (روستا و همکاران1374).

مرحله پنجم = تحیل وتدارک داده ها؛ تدارک داده ها شامل ویرایش، کدگذاری، استنساخ و تائید داده ها می باشد. این فرآیند برای تحلیل داده های کمی و کیفی مشابه می باشد (مالهاترا و بیرک، 2000). در واقع در این مرحله داده های بدست آمده موردتصحیح و ویراش قرار گرفته و سپس کدگذاری می شوند آنگاه توسط شیوه های کامپیوتری موردتجزیه و تحلیل وتفسیر قرار می گیرد.

مرحله ششم =تهیه و ارائه گزارش، نهایتاً پروژه تحقیقاتی می بایست به شکل گزارش کتبی مستند گردد، این گزارش باید شامل سئوالات خاص تحقیق، رویکرد و طرح تحقیق،جمع آوری داده ها و شیوه تحلیل داده ها و همچنین نتایج ویافته های حاصله باشد و نتایج و یافته ها در شکلی جامع و کلی به منظور بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری ارائه می گردد.

تاثیر اینترنت بر تحقیقات بازاریابی

اینترنت دنیای تحقیقات بازاریابی را دگرگون کرده است ، به طوری که ممکن است با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات ، روشهای کنونی تحقیق به سرعت قدیمی می شوند و تکنیکها و استراتژی های جدیدی برای تحقیقات بازاریابی ظاهر شود . تحقیقات بازاریابی اینترنتی در سال 2005 تقریبا 50 درصد درآمد تحقیقات بازاریابی را در امریکا تشکیل می دهند. این رشد ناشی از دلایل زیر است :

  1. اینترنت دسترسی سریع به اطلاعات کسب و کار و در نتیجه تصمیم گیری سریع تر و بهتر را امکان پذیرمی سازد.
  2. اینترنت انجام دادن تحقیقات پیگیری و طولی را آسان می کند .
  3. اینترنت فعالیت های تحقیقاتی ” و هزینه های مرتبط ” از جمله : ارسال از طریق پست ، تلفن ،ورود داده ها ، جدول بندی داده ها و تهیه گزارش را کاهش می دهد.

تحقیقات اینترنتی چندین مزیت دارد :

1.سرعت در ارائه گزارش : پرسش نامه اینترنتی میتواند به طور همزمان به هزاران پاسخگوی بالقوه ارسال شود و نتایج می تواند هر لحظه جدول بندی و به مشتریان سازمان نشان داده شود.

2.کاهش قابل ملاحظه هزینه : اینترنت می تواند 25 تا 40 درصد هزینه ها را کاهش دهد و نتایج را در نصف زمانی که صرف پیمایش تلفنی سنتی می شود ارائه کند..

3.شخصی نمودن: پرسش اینترنتی میتواند برای ایجاد ارتباط بیشتر با موقعیت هر پاسخ دهنده و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند پاسخ ، شخصی شود.

  1. تعداد بیشتر پاسخ ها.

5.توانایی برقراری تماس با افرادی که دسترسی به آنها دشوار است

  1. مدیریت داده و تحلیل آنلاین : کارفرمایان می توانند از طریق وب سایت عرضه کننده تحقیق به تحقیق خود دسترسی یابند و بر جمع آوری داده ها در زمان واقعی نظارت کنند.
  2. انتشار و توزیع سریع گزارشها به کلیه مدیران شرکتها در سراسر جهان.

8.ارائه نتایج تحقیقات به طور حضوری : مخاطبان پراکنده می توانند ارائه شفاهی نتایج تحقیقات بازاریابی را ببینند . مدیران در سراسر جهان می توانند ارائه گزارش نهایی تحقیقات را با استفاده از وب سایت هایی که دارای رمز عبورند ، مشاهده کنند .این کار موجب صرفه جویی در زمان و پول می شود و مدیران دیگر نیازی به مسافرت برای حضور در محل ارائه گزارش ندارند . همان طور که قبلا اشاره شد اینترنت بخش عمده ای از دنیای تحقیقات بازاریابی را در زمان حال و آینده تشکیل خواهد داد .( دهدشتی و بحرینی زاده،1390).

 

[1] Problem identification research

[2] – Malhotra and Birk