سوخت مصرفی نیروگاه ها:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه

سوخت مصرفی نیروگاه ها

برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زیر ساخت های توسعه  نقشی ارزنده و اساسی دارد و بستر های لازم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می سازد . برای داشتن صنعت برق هوشمندتر و پویا تر در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و همچنین ایجاد زیر ساختهای توسعه ، ارزیابی و تجزیه کارایی صنعت برق در سه مرحله تولید ، انتقال و توزیع را با توجه به موقعیت جغرافیایی در هر منطقه تحت پوشش ضروری تلقی می شود  .

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارزیابی کارایی نسبی ، تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پالایشگاه‌ها و… استفاده می‌شود. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند [13] .

سوخت اصلی که در بیشتر نیروگاه های کشور مصرف می شود ، گاز طبیعی می باشد و سوخت جایگزین آن برای نیروگاه های بخاری ، نفت کوره وبرای نیروگاه های گازی و چرخه ترکیبی،  گازوئیل می باشد .

نیروگاه های بخاری ایرانشهر و زرند و همچنین نیروگاه های گازی کهنوج ، کنارک ، چابهار ، زاهدان ،شاهرود، شیرکوه و گناوه به علت متصل نبودن به شبکه گاز کشور ، فقط سوخت مایع مصرف کرده اند.

جمع مصرف سوخت در سال 1392 مقدار 36648 میلیون متر مکعب گاز و 27449 میلیون لیتر سوخت مایع بوده است . مصرف سوخت گاز به دلایل مختلف نسبت به سوخت مایع برتری دارد ، از جمله می توان به کاهش اثرات سوء زیست محیطی ، سهولت بهره برداری و هزینه های کمتر و نگهداری اشاره کرد . بنابراین اقدامات گسترده ای برای ایجاد امکانات گاز رسانی به نیروگاه ها صورت گرفته است [16] .

سوخت مصرفی نیروگاه های کشور در سال 1392 به شرح زیر است میلیون [11] :

  • گاز 36648 میلیون مترمکعب ( معادل 6/ 56 درصد از کل سوخت )
  • گازوئیل 12186 میلیون لیتر ( معادل 5/ 18 ) درصد از کل سوخت )
  • نفت کوره 14263 میلیون لیتر ( معادل 9/ 24 ) درصد از کل سوخت )

کل انرژی برق تولید شده کشور در سال 1392 بالغ بر 262  میلیارد کیلووات ساعت بود که حدود 255 میلیارد کیلو وات ساعت آن توسط نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی توسط صنایع بزرگ تولید گردید .  افزایش کل تولید نسبت به سال قبل 1/3 درصد بوده است . تولید سرانه برق کشور به 3388 کیلو وات ساعت با 9/1 درصد رشد نسبت به سال 1391 رسیده است. راندمان حرارتی نیروگاه های حرارتی کشور از 2/37 درصد در سال  1391 به 0/37 درصد درسال 1392 رسید [11] .