سبک داداییسم در برندسازی:/پایان نامه درباره شعار تبلیغاتی بانک

سبک داداییسم[1] در برندسازی:

دادا یا داداییسم جنبش ادبی و هنری است که بین سال های 1916 تا 1922 در اکثر کشورهای اروپایی جریان یافت.در واقع نهضتی بین المللی است که زاییده هرج و مرج،اضطراب،پریشانی و ناامیدی در جنگ جهانی اول محسوب می شود.این مکتب را تریستان تزار[2] در سال 1916 در سوییس بنا نهاد و نام ان را به طور تصادفی از میان واژه های یک فرهنگ فرانسه-آلمانی واژه دادا را انتخاب کرد.«دادا»در زبان کودکان به معنای اسب و در زبان محاوره ای به معنی«فکر و ذکر» است که البته در مورد این مکتب کاملا بی معنا است.در هنرهای تصویری این سبک را مرتبط با فوویسم[3] یا وحشی گری (گروهی از نقاشان اوایل قرن بیستم در فرانسه که در آثارشان از رنگ هایی تند و درخشان استفاده می کردند)که از رهبران این گروه بوده اند،نیز می دانند.چون از جسورانه ترین رنگ های خالص و آزادسازی خطوط و اشکال تند برای تجسم کیفیت های عاطفی و تزیینی لوگو استفاده می کنند و از اکسپرسیونیست ها نشات گرفته اند.در فرم ها و برندهای تصویری این سبک نشانه هایی از مسخره کردن و توهین کردن به آثار مشاهیر ادب و هنر استفاده می شود.

سبک برندسازی داداییسم یکی از سبک های تهاجمی است.بیشتر شرکت هایی که قصد نابود کردن رقبای خود یا هجوم ناگهانی به بازار با یک محصول جدید یا ایده جدید را دارند از این سبک بهره می گیرند.برندسازی داداییسم تا حدودی مخالف قواعد و قوانین متعارف بازاریابی و برندسازی است و با نوعی «کلاژ»یا «تکه چسبانی»لفظی و بصری و تکنیک های مونتاژ،تدوین،بر اساس تصادف و همنشینی ظاهرا غیر منطقی و اتوماتیک وار کلمات،صداها و تصاویر شکل می گیرد.ویژگی های کلی این آثار عبارتند از:

1/هیچ گرایی:این نوع آثار برندسازی معمولا پوچی را به عنوان نماد اطلاع رسانی کالا و خدمات خود بر می گزینند و بی مهابا و به بازار هجوم می آورند و با هر وسیله و به هر صورتی که می توانند ،برندسازی می کنند.در کشورهای جهان سوم این نوع برندسازی برنامه ریزی نشده بسیار مشاهده می شود.ولی در کشورهای اروپایی از تاکتیک های این سبک برای اهداف و استراتژی های خاصی استفاده می شود.برای نمونه شرکتی برندی را که هنوز ساخته نشده بود برا ی آزمایش رقبا و بازار تبلیغ کرد که در نتیجه رقبا به خاطر ترس از این مساله هزینه های زیادی کردند که منجر به ورشکستگی رقبا هم شد.

2/هرج و مرج طلبی:برندسازی داداییسم همه چیز را به مسخره می گیرد.به همه چیز اعتراض می کند.در این نوع برندسازی با از بین بردن قانون ها،مرزها و تحریک مردم،هرج و مرجی در محیط بازار و محیط رقیب به وجود می آید.

3/خردستیزی:عقل و منطق برای کسانی که برندسازی داداییستی می کنند کسالت آور است.آنان عقل را عاجز از فهم فروش و منطق را غل و زنجیری برای بازاریابی می دانند.آنها با ذات برندسازی متعارف مخالف اند و برندسازی را با اهداف دیگری انجام می دهند.

4/هنجارستیزی:این سبک برندسازی هر چیز متعارف را مردود می داند.کاملا با قوانین بازار و برندسازی زمانه خود سر جنگ دارد .در تمامی برنامه های برندسازی از پیش تعریف شده آنها،این هنجار ستیزی کاملا مشهود است .

5/تناقض گویی:ضد و نقیض گویی از ویژگی های بارز این سبک است.برای مثال آدم هایا کالاهای خوب را بد و کالاها و آدم های بد را خوب تبلیغ می کنند.حتی در رساندن پیام نیز با اهداف از پیش تعیین شده به تناقض گویی دست می زنند ،که می تواند یکی از ترفندهای برندسازی باشد.

6/نفی همه چیز:تریستان تزارا در یکی از بیانیه های خود اعلام کرد:«مکتب ما ذهنیتی منفی و مخرب ولی بزرگ است.»داداییستها پشت این ظاهر ویرانگر و انکارگر خود ،در ایجاد خلاقیت و آفرینش نو در بازاریابی و برندسازی قدم بزرگی برداشتند.حتی بسیاری پست مدرنیسم زمان حاضر را داداییسم علمی می خوانند.آنان با تردید وارد کردن به قوانین متعارف بازاریابی مدرن و شیوه های بازاریابی حاضر،بسیاری از نظام مندی های بازاریابی را تکذیب می کنند.گاهی در بازار ،شرکتی که ناگهان رو به نابودی قدم می گذارد،برای آنکه دیگران را نیز با آسیب های خود تحت تاثیر قرار دهد،دست به چنین تبلیغات رقیب کشی می زند.در این نوع تبلیغات هدف فقط پیروزی در بازار به هر قیمتی است حتی اگر خودت نابود شوی.

7/شک به همه چیز:مبلغان داداییستی به همه نظام ها و واقعیت های موجود شک می کنند چرا که به دوام و ثبات هیچ چیز معتقد نیستند و همه چیز را بر پایه شانس و تصادف می دانند.داداییسم منفی است از آن نظر که گذشته را انکار و ویران می کند ،ولی در عین حال مثبت است چون با شک به همه چیز می نگرد.

8/آزادی:آنان خواستار آزادی در برندسازی ،سیاست،اخلاق،هنر و…. هستند و عقیده دارند که باید برند،ادبیات و هنر را از هر قید و بندی حتی از عقل،منطق و زبان آزاد کرد تا در آن خلاقیت به وجود آید.

9/سنت شکنی:دادا زندگی در حال است.و آینده و گذشته و هر آنچه را در آن است نفی می کند.از نظر آنان هنرمند دادا باید به گذشته پشت کند و در کل آن را فراموش کند تا بتواند در امروزش زندگی کند.

10/ساختارشکنی:آنان هدفشان از برندسازی،خلق نیست بلکه به دنبال در هم شکستن چیزهای ساخته شده هستند و می خواهند با ویران کردن قالب های کهنه ،خلاقیت به وجود آورند.در واقع آنان بازار را از بی تحرکی و راکد ماندن نجات می دهند با وجود آنکه گاهی در این امور زیاده روی می کنند ولی با شالوده شکنی خود باعث جهش،جنب و جوش و جوشش در بازاریابی جدید  می شوند.

11/رد کردن مدرنیسم:داییست ها که خودشان از مدرنیسمی چون فوتوریسم ریشه گرفته اند و افکار برندسازی فوتوریستی در رگ های آنان جریان دارد و خود زاییده فوتوریسم و به نوعی پدید آورنده یک تحول جدید هستند،با وجود این،مخالف و بر ضد مدرنیسم هستند و به شالوده های زیبا شناختی سبک مدرن حمله می کنند و سعی بر آن دارند که برندهایی کاملا مخالف با قواعد زیبا شناسانه مدرن داشته باشند.

12/در جست و جوی زبان نو:پیروان این سبک به دنبال زبانی نو هستند.چون این زبان روزمره و عامیانه قالب فرسوده وتجویزی می دانند که نتوانیم آن احساس و سرشت حقیقی خودمان را بروز دهیم

13/بداهه گویی و خلق اتوماتیک وار:داداییست ها خلاقیت را در خلق و آفرینش خود به خودی و بدون هیچ اندیشه و تفکر از پیش تعیین شده ای می دانند .از نظر آنان همه چیز باید در حال خلق شود و آفرینش های اتوماتیک وار و خود به خودی می تواند ما را به اندیشه ای خالص و حقیقی برساند.( خویه و دیگران،1391،186-191)

[1] Dada or Dadaism

[2] Tristan Tzara

[3] Fauvism