رهبری تحول­گرا//پایان نامه رهبری تحول گرا و توانمندسازی

رهبری تحول­گرا

 

2-2-1) تعاريف و مفاهیم  رهبري

دانشمندان و صاحب­نظران علم رفتار سازماني، تعاريف بسيار مختلف و متعددي از موضوع رهبري ارايه داده­اند كه همين عدم توفيق در ارايه يك تعريف واحد از رهبري، نشان دهنده اين واقعيت است كه موضوع رهبري در برگيرنده تعاملات پيچيده­اي مي­باشد و معمولاً نوع تعريف از رهبري متاثر از نوع ديدگاه محققان است كه در ادامه به چند نمونه از مهم ترين تعاريف ارايه شده در خصوص رهبري اشاره مي­كنيم:

  • رهبري عبارت است از توانايي اعمال نفوذ يا اثر گذاردن بر يك گروه، در جهت تامين هدف­ها، كه اين اثر مي تواند منبع يا منشا رسمي و سازماني داشته باشد و يا به صورت غيررسمي به وجود آيد.
  • رهبري فرايند نفوذ اجتماعي است كه در آن رهبر به دنبال مشاركت داوطلبانه زيردستان جهت دستيابي به اهداف سازماني است (Haq,2011).
  • رهبري عبارت است از تاثير ميان فردي اعمال شده در يك يا چند موقعيت خاص از طريق فرايند ارتباطات در جهت تحقق هدف و يا اهداف شخصي يا سازماني (ناظریانی؛1391).
  • رهبری شامل هدایت، تشویق و تسهیل پیگیری اهداف با استفاده از آنهایی که انتخاب شده­اند و یا انتخاب آن­هایی که تایید شده­اند ، است (Nazari et al, 2012).
  • رهبری، کار تاثیرگذاری بر مردم است برای وادار کردن آن­ها به کوشش دلخواه به سوی هدف های گروهی(موسی­خانی و محمدنیا؛1390).
  • رهبری کنش متقابل میان اشخاص است که در آن یک فرد نوعی اطلاعات را بطریقی عرضه میکند که دیگری میپندارد اگر بنحو پیشنهاد شده یا مورد نظر رفتار کند، منافع وی بهبود خواهد یافت (Fernandez et al,2012).

 2-2-2)سبك هاي رهبري

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبك رهبري مي گويند كه با عنايت به نوع و ماهيت تئوري هاي ارايه شده سبك­هاي متعدد و متفاوتي در رهبري ارايه و به وجود آمده است، مهمترين آنها عبارتند از: سبك مشاركتي، سبك دستوري، سبك تفويض كننده اختيار، سبك حمايتي، سبك وظيفه­گرا، سبك توفيق گرا، سبك معنوي، سبك خدمتگزار،سبک مراوده­ای و سبك تحول گرا (Molaei fard, 2012). با توجه به تحقیق حاضر در این قسمت به سبک رهبری تحول­گرا اشاره  خواهد شد.

  • رهبري تحول گرا

با ترکیب صفت، رفتار و روش­های احتمالی رهبری یکی از جدید ترین تئوری­های رهبری یکپارچه یعنی رهبری تحولی توسعه یافت. مفاهیم رهبری تحولی و دادوستدی (واکنشی) محبوب­ترین سبک­ها هستند. و در حال حاضر، روش های درک رهبری موثرمی­باشند. این سبک توسط بارنز در سال 1978 توسعه یافت. باس نسخه جدیدی از رهبری تحولی بارن را ساخت و سپس باس و آوولیو[1] تئوری تکمیل شده رهبری متشکل از رهبری تحولی، تعادلی و مداخله گر را پیشنهاد دارند (Sadeghi & Lope pihie, 2012). سبك رهبري تحول گرا از سبك­هاي نوين و جديد رهبري است كه جزء تئوري­هاي نئوكاريزماتيك قرار مي­گيرد و به همين دليل مورد توجه محققان و پژوهشگران بسياري واقع شده است. درسال 1978، برنز مشخص کرد که رهبران تحول گرا صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کار های استثنایی به چالش وتلاش وا می دارند.وی در ادامه بحث خود می گوید تنها رهبرانی تحول گرا هستند که قادر به ترسیم مسیر های ضروری برای سازمان های جدیدند زیرا آن­ها منشا تغییراتند، برتغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند (Zarrabi & Vahedi, 2012).

رهبران تحولی پیروان خود را بیش از حد مورد نیاز تشویق می­کنند، پیروان فعال هستند و برای رسیدن به اهداف غیر منتظره کمک می کنند. آن­ها (رهبران) پیروان خود را فراتر از منافع آنی خود حرکت می­دهند. رهبران تحولی به مجموعه ی خاصی از رفتارها می­پردازند. آن­ها مدل های صداقت و عدالت، مجموعه­ای از اهداف روشن، داشتن انتظارات بالا، ارائه پشتیبانی و شناخت، به هم نزدن عواطف و احساسات افراد و حرکت دادن افراد برای رسیدن به منافع بالاتر هستند. رهبرتحولی به نظر می­رسد روی ارزش­های اجتماعی و زمان­های سختی و تغییر تمرکز دارد. این نوع رهبری سابقه مهمی برای ساختن اعتماد به نفس جمعی یا قدرت مورد نیاز گروه برای موفق شدن در هنگام مواجهه با چالش­های مختلف است. رهبران تحولی می توانند تغییرات سازمانی قابل توجهی را ایجاد کنندو فعال بودن به عنوان عوامل تغییر پرورش سطح بالاتر از انگیزه درونی و وفاداری میان پیروان ایجاد یک تصویر جدید از آینده و ایجاد تعهد، یک تصویری از این رهبری بین پیروان است (Sadeghi & Lope pihie, 2012). پیرو تحقیقات برنز در 1985 باس مدلی از رهبری ارایه کرد که برای موقعیت های ثبات وتحول سازمانی به ترتیب رهبری مراوده­ای و تحول­گرا را تجویز می کرد. باس و اوولیو در سال 1996 این مدل را گسترش دادند وابعاد رهبری تحول­گرا و رهبری مراوده­ای را مشخص کرده و حتی این مدل را در قالب پرسش نامه­ای به نام پرسش نامه چند عاملی رهبری به صورت عملیاتی در آوردند در این مدل ابعاد رهبری تحول­گرا شامل: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام­بخش و ملاحظات فردی است و ابعاد رهبری تبادلی نیز عبارتند از: پاداش­های مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء(Allame et al, 2012).

[1] Bass & Avolio