جو سازمان و پایداری:/پایان نامه جو سازمانی مدارس ابتدایی

پردازش­ داخلی با تداوم و ایستادگی در برابر تغیر بالا :

نیازهای اطلاعاتی با ارائه­ی اسناد و مدارک رسمی برای تداوم زیاد و بسیاری قوانین و برنامه­ها برای نگه­داری سازمان در وضعی که بوده، خواه پائین هدف منطقی با تداوم زیاد و ایستادگی کم در برابر تغییر: کدام بالا نیاز به دکومانتاسیون از فعالیت­های موجود دارد، در عین حال، مقاومت در برابر تغیر نیاز به اطلاعات بیرونی در مورد که این دیگران چه می­کنند و این که چه چیزی برای این سازمان ممکن است پیش آید را به وجود می­آورد. درنتیجه این تفاوت اطلاعاتی، دکومانتاسیون رسمی لازم است.

 

    جو سازمان با تداوم و پایداری در برابر تغیر پائین:

نیازهای گوناگون اطلاعاتی وجود دارد. جو با تداوم پائین نیاز کمی به دکومانتاسیون رسمی شده در مورد آنچه انجام می­شود، دارد. افراد سازمان از حافظه­ی خود سود می­جویند، کمی پایداری در برابر تغییر، تمرکز محیط برای درک اینکه دیگران چه می­کنند و شرکت به کجا می­تواند برسد را ایجاد می­کند.

 

جو گروهی با تداوم پائین و پایداری در برابر تغیر بالا:

نیازهای اطلاعاتی بر ارزش­ها، نمادها و درک اینکه شرکت چه هست و چه انجام می­دهد تکیه دارد نیاز کمی وجود دارد که بدانیم دیگران چه می­کنند و اینکه سازمان ممکن است چه انجام دهد. نیاز کمی به دکومانتاسیون برای کنترل و محافظت حفظ می­شود. تاریخ سازمان توسط خود اعتماد حفظ می­شود. برای جهانی با این سرعت، بالا، معتقدیم که پایداری در تغییر کم اثر اجباری نباشد، لااقل مطلوب است.

جو هدف منطقی و توسعه پایداری کمی در برابر تغییر دارند. در این شرایط، پایداری زیادی در برابر تغییرات ممکن است خطرناک باشد. حتی اگر سازمان تداوم کم و اعتماد زیادی داشته باشد. البته تداوم کم و اعتماد زیاد بد نیست، اما اولویت اول یا حتی مورد غیر قابل اجتناب برای سازمان موفق هم نیستند. اولویت نخست پائین نگه داشتن پایداری نسبت به تغییر و ایجاد انعطاف پذیری است (ریچار دام بورتن، 1995).

جو سازمانی و فرهنگ سازمانی گاهی به نام ایدئولوژی سازمانی نامیده می­شود که به راه­های غیر تهاجمی زندگی و تنظیم نرم­ها (نرم یا هنجار یعنی معیارهای قابل قبول رفتاری در دورن گروه که متعلق به  همه­ی اعضای گروه است) که باید تمرین شود. چگونه بودن فرد و پاداش افراد و چگونگی نظارت و کنترل وجود دارد و به صورت یک بیانیه یا آرمان برای انواع کارمندان و افراد و شغل­ها بر پا می­دارند و وضعیت آموزش و درجات تحرک و حرکت را تعین می­کند (راجر هاریسون، 2004).

رفتار روز به روز برتر، مهم­ و ویژه، در سازمان­های گوناگون به چیزهای گوناگون از جمله برداشت و پنداشت کارکنان، در مورد ویژگی­های اصلی و بنیادی مدیریت ارتباط پیدا می­کند و بسیاری از رفتارهای سطحی و عادی مدیران نیز به جو روانی سازمان بر می­گردد. (دوگلاس مک گرگور، 2004).

موضوع جو سازمانی یک موضوع فردی نیست اما سازمان خود از عناصر و افراد تشکیل دهند آن ساخته شده است. تعداد پروژه­های برای تحقیقات جو سازمانی انجام شده است اما ساده­ترین روش تنظیم آن یک پروژه که شامل پاسخ دهنده­ها می­باشد، است و برای سازمان­های بزرگ ممکن است که پروژه­های جداگانه­ای برای تقسیمات مختلف داشته باشد. در هر پروژه موضوع یکی است. بعد از جمع­آوری اطلاعات، گزارش تهیه می­شود که اطلاعات را یکی و مرتب و روشن می­سازد. جو سازمانی اینگونه تعریف می­شود: کیفیت روابط نسبی در محیط داخلی به نحوی که:

الف) توسط اعضا اجرا شود.

ب) بر رفتار آن­ها اثر بگذارد.

پ) به وسیله­­ی عباراتی از ارزش­های یک سری ویژگی یا نگرش شخصی در سازمان توصیف می­شود. (ریچار دام بورتن، 1995).