تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۱۰

۱/۸

سایر کشورها

۱۹۵۸۶۰۵۵

سایر کشورها

۲۴۱۲۷۹۸

سایر کشورها

۱-۱۵- هدف از انجام پژوهش
انگور یکی از میوه‌های مهم مناطق معتدل گرم با نام علمی (Vitis vinifera L.) می‌باشد، که از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است (Marasali, 2005). میوههای ریز از لحاظ اقتصادی و درآمد ارزی برای کشورمان بسیار مهم بوده و موجب اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی میگردد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). از انگور فراوردههای جانبی زیادی تهیه میشود که عبارت است از کنسانتره و آب انگور، شیره انگور، سرکه، کشمش، شیره کشمش، پاستیل و پوره کشمش. انگور به هر دو شکل رسیده و نارس برای تولید محصولات مختلف غذایی مصرف میشود. این میوه به علت دارا بودن بافت نرم و پوست نازک در برابر صدمات مکانیکی وارده حساس است. صدمات مکانیکی وارده به محصولات کشاورزی در فاصله برداشت تا مصرف اصلیترین عامل کاهش کیفیت و بازارپسندی میباشد (Yurtlu and Erdogam, 2005). در مجموع چنین صدماتی کیفیت محصول را کاهش و ضایعات آن را به دلیل فساد افزایش میدهد (Li and Wang, 1998). متاسفانه مقدار این ضایعات در کشور ما بالاست (فائو، ۲۰۰۳).به نظر میرسد کسب دانش فنی در مورد خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوهها و سبزیها که در حین رشد و دوران رسیدگی نیز ممکن است دستخوش تغییرات قابل توجهی واقع شوند ضرورتی اجتناب ناپذیر در تعیین راهکارهای کاهش این ضایعات باشد. با توجه به اهمیت اقتصادی و مصارف گسترده انگور و سیاستهای اقتصادی بر پایه صادرات غیر نفتی، این محصول پتانسیل خوبی برای صادرات و ارزآوری کشور دارد. لذا با افزایش کیفیت و تعیین روش بهینه پرورش و نگهداری انگور میتوان به افزایش صادرات این محصول کمک نمود (مهماندوست، ۱۳۸۷). نگهداری صحیح میوهها و جلوگیری از ضایعات آنها امری اجتناب ناپذیر در رونق اقتصاد کشاورزی است. هرچند هر یک از ارقام انگور را میتوان جهت تازه خوری مصرف کرد ولی خصوصیات مورفولوژیکی و ویژگیهای ساختاری شاخه و حبهها ضامن بازار پسندی یک رقم است (Karpas, 2009).
به منظور بهینه سازی شرایط نگهداری یعنی جهت حداقل نمودن کاهش وزن و تبخیر و تعیین بهترین شرایط نگهداری میوه انگور از نقطه نظر دما و رطوبت نسبی آگاهی از خواص فیزیکی پوست میوه اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق مهمترین خواص کمی و کیفی و فیزیکوشیمیایی میوهی پنج رقم انگور شامل: بیدانه سفید، بیدانه قرمز، قزل اوزوم، ریش بابا و صاحبی تعیین و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل دوم
بررسی منابع
۲-۱- طبقه بندی محصولات باغبانی بر اساس ساختار میوه
میوه تخمدان رشد کرده است و به طور کلی از سه لایه مختلف برون بر، میان بر و درون بر به وجود میآید که هر سه لایه را فرابر میوه مینامند. میوه ها را میتوان به سه گروه مختلف طبقه بندی نمود:
۲-۱-۱- میوههای ساده
این نوع میوه ها از یک گل بوجود میآیند و بر اساس ساختار خود به گروههای زیر قابل تقسیم هستند: میوههای دانهدار، میوههای هستهدار، میوههای خشک شکوفا، میوههای خشک ناشکوفا، میوههای سته. ستههای حقیقی دارای فرابر گوشتی بوده و دانهها در داخل درون بر قرار میگیرند. انگور، انگور فرنگی، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان و سیب زمینی از ستههای حقیقی به شمار میآیند (جلیلی مرندی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۲- میوه های مرکب
میوه های مرکب یا چندگانه از گلهای متعدد که روی یک گل آذین قرار گرقتهاند و هر گل دارای مادگی ساده است، تشکیل میشوند. نظیر میوههای آناناس و انجیر و توت.
۲-۱-۳- میوه های مجتمع
میوههای مجتمع یا تودهای از یک گل که حاوی مادگیهای متعدد که روی یک نهنج مشترک قرار دارند، به وجود میآیند نظیر تمشک و توت فرنگی (جلیلی مرندی، ۱۳۹۱).
۲-۲- طبقه بندی محصولات باغبانی بر اساس الگوی تنفسی
محصولات باغبانی را از نظر شدت تنفسی به دو گروه تقسیم میکنند:
۲-۲-۱- میوههای فرازگرا[۲۴]
در گروه معینی از میوه ها شامل انبه، موز، سیب و گلابی همزمان با رسیدن میوه، نوعی افزایش در تنفس دیده میشود. این میوهها معمولا پس از برداشت نیز مرحله رسیدن را ادامه میدهند. گاز اتیلن در این میوهها سبب تحریک و شروع رسیدن میشود (راحمی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲- میوههای نافرازگرا[۲۵]
رسیدن میوه، در اثر شمار زیادی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی قبل از برداشت صورت میگیرد که تعیین کننده کیفیت میوهای است که از سوی مصرف کننده خریداری میشود. بسیاری از این تغییرات شیمیایی نتیجه تغییرات پیچیدهای است که شاید مستقل از یکدیگر انجام میشوند (راحمی، ۱۳۸۴). در گروهی از میوهها مثل گیلاس، خیار، لیمو، پرتقال، زردآلو و انگور فرایند رسیدن پس از برداشت ادامه پیدا نمیکند و رسیدن کامل این میوهها روی گیاه امکان پذیر میباشد. بنابراین این میوهها را بایستی پس از رسیدن کامل و بدست آوردن کیفیت مطلوب برداشت کرد. گاز اتیلن در رسیدگی این میوهها نقش چندانی ندارد و عمل رسیدن آن فقط بر روی بوته مادری امکان پذیر است و در انگورهای رسیده، تقریبا نشاستهای جهت تبدیل شدن به قندهای ساده وجود ندارد. بنابراین در طول نگهداری در سردخانه، افزایشی در میزان قند ناشی از تجزیه نشاسته دیده نمیشود (Kader, 1985). انگور جزء میوههای نافرازگرا میباشد و خصوصیات کمی و کیفی میوه متاثر از تعداد زیادی فاکتورهای زنده و غیر زنده میباشد. بنابراین هر گونه تلاشی که بتواند انجام شود برای حفظ میوههای انگور با خصوصیات کیفی بالا مانند: اندازه حبه، وزن، استحکام، شدت رنگ و یکنواختی خوشه، پس از برداشت و در طول بازار یابی برای تولید کنندگان در جهت بازگشت سرمایه مهم خواهد بود (Marzouk and Kassem, 2011).
۲-۳- عوامل موثر در شدت تنفسی محصولات باغی
شدت تنفسی، شامل مقدار اکسیژن مصرف شده و یا دی اکسیدکربن تولید شده در واحد زمان است که به میزان اکسیژن یا دی اکسیدکربن موجود در محیط بستگی دارد. با افزایش دمای محیط، سرعت تنفس نیز افزایش مییابد. عوامل داخلی و یا خارجی در شدت تنفسی محصولات موثر هستند و در صورت کنترل آنها میتوان عمر انباری محصول را افزایش داد (جلیلی، ۱۳۹۱). برخی از عوامل موثر در شدت تنفسی محصولات به شرح زیر است:
۲-۳-۱- شرایط رشد و نوع بافت محصول
در میوههای جوان شدت تنفسی بیشتر از میوههای رسیده و یا پیر است. شدت تنفسی در پوست و یا گوشت میوه به دلیل اختلاف ترکیبات شیمیایی، متفاوت است. در بافتهای آبدار مقدار شدت تنفسی بیشتر است. وجود لایه کوتیکول در پوست میوه تبادلات گازی را کاهش داده و شدت تنفسی محصول کمتر میشود.
۲-۳-۲- میزان ماده اصلی در بافت محصول
سرعت و شدت تنفس محصول به میزان ماده اصلی موجود در بافت بستگی دارد. در بافتهایی که میزان قند آنها کمتر است، از سرعت تنفس کمتر برخوردار هستند.
۲-۳-۳- اندازه محصول
سرعت تبادل گازهای درون بافت با محیط، به سطح تماس محصول با فضای اطراف آن بستگی دارد. بنابراین نسبت سطح به حجم محصول در سرعت تنفس موثر است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir