تعریف سود-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

تعریف سود-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

تعریف سود :

داشتن اهداف مختلف در ارائه گزارش‌های سود باعث شده که برای سود تعاریف متعددی وجود داشته باشد .

لیتلتون در سال 1928 تعاریف سود را به شرح زیر طبقه‌بندی کرده است :

دیدگاه اقتصادی :

ارزش پولی خالص افزایش قدرت اقتصادی یک شخص در بین دو مقطع زمانی، یا به عبارت ساده تر افزایش ثروت ،بیش از آنچه هم اکنون است .

از طرف دیگر، سود به‌عنوان مازاد هزینه نهایی تولید یا مازاد باقیمانده پس از کسر هزینه‌های تولید شامل بهره کل سرمایه و کلیه حقوق و دستمزد است .

روساین[1] (1999) سودی را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسون و همکاران[2] (2001) کیفیت سود، درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره­ی آینده است. تعریف بنیش و وارگاس[3] (2002) از کیفیت سود، احتمال پایداری عایدات جاری در آینده است. پنمن و ژانگ[4] (2002) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف می­کنند.

اسکیپر و وینسنت[5] (2003) کیفیت سود را مرتبط با سود موردنظر هیکس می­دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش‌شده در گزارش سود موردنظر هیکس را نشان دهد. ازدیدگاه هاج[6] (2003) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش‌شده ازعایدات واقعی است.

تعریف میخائیل و همکاران[7] (2003) از کیفیت سود نیز درجه ارتباط عایدات گذشته­ی یک شرکت با جریان نقدی آینده آن است. وایت[8] (2003) کیفیت سود را میزان محافظه­کاری اعمال‌شده در سود گزارش‌شده می­داند. کرسکن هایتر و ملوماد[9] (2004) سود با کیفیت را سودی می­دانندکه به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک­تر بوده و حاوی محتوای اطلاعاتی بیش­تر باشد. اسکولر[10] (2004) کیفیت سود را به شکل رابطه­ی بین اقلام تعهدی وجریان‌های نقدی تعریف می­کند.

 

2 – Revsine

3- Richardson and et al

4- Beneish and Vagus

5- Penman and Zhang

6- Schiper and Vincent

7- Hodge

3- Mikhail and et al

4 – White

5- Kirschenheiter and  Melumad

6 – Scholer

مدیر سایت