تحقق تولید چابکی/پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی

ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی:

 • ساختار سازمان:

لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

 • تشکیل شراکت با سایر سازمان­ها
 • بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زدایی و اتخاذ ساختارهای منعطف.
 • ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی.
 • افراد:

در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبرو است توانایی و انعطاف پذیری انسان نقش مهمي‌را ایفا می­کند و اقدامات زیر در این راستا موثر می­باشد:

 • تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت.
 • تفویض اختیار به پرسنل سازمان.
 • تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم.
 • تربیت و اموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

 

 

 • تکنولوژی:

یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش بینی نشده را دارد این تغییرات می­تواند در مدل محصولات باشد از جمله:

 • استفاده از سیستم های انعطاف پذیر تولید.
 • سرمایه گذاری روی تکنولوژی های سخت افزاری مناسب و مدرن.
 • به کارگیری سیستمهای انعطاف پذیر پشتیبانی تولید به منظور انطباق با شرایط متغیر.
 • پی ریزی یک سیستم تولید مجازی.
 • تکنولوژی اطلاعات

یکی از تمایز بین سیستم های چابک با سایر سیستم ها بالا بودن محتوای اطلاعاتی است به علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکتهای همکار بالا می­باشد و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایان­تر می­سازد بنابراین سازمانهای چابک نیازمند سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیر بوده که تضمن دهنده در برابر مشکلات باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

 • استفاده از استانداردهاو پروتکل های مناسب در مبادله اطلاعات بین سازمانی.
 • استفاده از سيستمها و تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي مدرن با جهت ايجاد ارتباط مناسب و به هنگام در بين سازمان­هاي همكار
 • نوآوري و خلاقيت :

يك سازمان چابك به جاي فروش محصول توليدي خود بايد راه حلهاي خود را به مشتريان عرضه كنند در واقع هدف نهايي توليد چابك ، تحقق واقعي مفهوم سفارشي سازي و برآوردن نيازهاي ويژه و متنوع تك تك مشتريان است و از طريق اقدامات زير مي­تواند كارا باشد.

ايجاد فرهنگ تفكر و نوانديشي در سازمان ، سرمايه گذاري و تقدير از ايده هاي نو ، ايجاد مكانيزم ارتباط نزديك با مشتريان و گردآوري مدام نظرات انان ( صمدي و همكاران، 1390).