بهبود روش سازمان:پایان نامه درباره کارت هوشمند سوخت

دانلود پایان نامه

تعاریف بهبود روش ها در سازمان

در مورد بهبود سازمان، تعاریف بسیاری ارائه شده است اما مشهورترین آنها که تاکنون مقبول صاحب­نظران شده، به شرح زیر می باشد:

«بهبود سازمان» دانشی است که براساس علوم رفتاری و کاربردی پی­ریزی شده و به مجموع و کل سازمان نظر دارد که با همکاری و مشارکت مدیریت عالی سازمان اجراء می­شود و بر توسعه و تغییر و بهسازی سیستم­های اصلی و فرعی تأکید می­ورزد. فعالیت­هایش در اطراف هدف­ها و مأموریت­های کوتاه­مدت و میان مدت تمرکز دارد و هدف نهایی آن افزایش سلامت درجه­ی کفایت و اثربخشی سازمان است(بارکر آلن،1387،5).

منظور از بهبود سازمان عبارت است از تغییر وضعیت یا حالتی در سازمان تا به صورت تکامل یافته­تر و مؤثرتر درآید. از آن­جا که تغییر و بهبود در یک قسمت از سازمان در قسمت­های دیگر آن بی­تأثیر نخواهد بود، لازم است برای جلوگیری از استهلاک تأثیرات آن، نسبت به تجدیدنظر و بازسازی در قسمت­های دیگر نیز اقدام شود که کلمه بازسازی مبین این امر است(رمزگویان،1387، 7).

بهبود سازمان عبارت است از کوشش برنامه­ریزی شده در کل سازمان، هدایت شده از رده­ی بالا برای افزایش اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات برنامه­ریزی شده در فرآیندهای آن و با بهره­گیری از دانش و آگاهی­های علوم رفتاری(همان).

بهبود سازمان عبارت است از تلاشی مستمر برای اصلاح فرآیند حل مشکل و تجدید حیات سازمان به ویژه از طریق مدیریت فرهنگ سازمان به طور مؤثر و برپایه­ی همکاری بیشتر با تأکید خاصی روی فرهنگ گروه­های کار و با کمک عامل تغییر یا عامل تسریع و بهره­گیری از نظریه و تکنولوژی علوم رفتاری، من جمله پژوهش عملی(همان).

«تجزیه و تحلیل بهبود سیستم­ها و روش­ها عبارت است از تکنیکی که مدیران را از وجود مسایل و مشکلات موجود در سازمان آگاه می­سازد و با بررسی­های منظمی، راه­حل­های مناسبی برای رفع هر یک از آنها ارائه می­دهد. این بررسی­ها باید مبتنی بر اصول (روش تحقیق علمی) باشند تا بتوان با یافتن مشکلات و رفع آنها کارآیی و سود سازمان را افزایش داد و بقای آن را تضمین نمود.» (منصورکیا،1385،49).

 

2-1-5 هدف­های بهبود سازمان

اهم هدف­هایی که در بهبود سازمان تعقیب می­شوند عبارتند از:

– پرورش یک نظام مستعد برای رشد و خودسازی.

– افزایش سلامت و اثربخشی سازمان.

– ایجاد فضایی برای رقابت سلام و اشتراک مساعی.

– ایجاد امکانات لازم برای تصمیم­گیری براساس اطلاعات و نه بر پایه­ی موقعیت سازمانی یا شغل افراد.

– یکی کردن هدف­های فرد و سازمان.

– تغییر فرهنگ گروهی و سازمانی به گونه­ای که مقاومت در برابر تغییر به حداقل برسد و برنامه­ریزی و آینده­نگری تشویق شود.

– پرورش گروه­های کارآمد.

– آموزش افراد، به ویژه مدیران و کسانی که در مشاغل کلیدی هستند.

– ایجاد نظام تشویق و پاداش که هم به تأمین هدف­ها و مأموریت­های سازمان توجه داشته باشد و هم به پیشرفت شخصی کارکنان.

– ایجاد نظامی که در آن مدیریت بر مبنای هدف باشد و نه براساس عملکرد گذشته.

– ایجاد نظام خودکفا در هدایت و کنترل افراد توسط خودشان(عسگری،1384،138).

 

2-1-6 اصول حاکم بر کوشش­های بهبود سازمان

– تکیه بر فرآیندهای گروهی به جای برخورد موردی و مستقل با هریک.

– تأکید بر روی گروه کار به عنوان واحد اصلی برای آموزش مؤثر رفتار سازمانی.

– تأکید بر مدیریت مبتنی بر همکاری مشترک گروه کار.

– تکیه بر مدیریت کل سیستم و شبکه­های شکل­دهنده­ی آن.

– استفاده از مدل پژوهش عملی.

– سود جستن از دانشمندان علوم رفتاری برای تغییر یا تسریع در تغییر.

– پذیرش روند تغییر به عنوان یکجریان دائم و در حال گسترش.

– تأکید بر انسان و روابط اجتماعی وی(دانشگرزاده،1388،30

دانلود پایان نامه

Author: مدیر سایت