بررسی نقش سواد کامپیوتری در کیفیت برگزاری کلاس های آنلاین ریاضی کنکور

 

 

اگر چه سواد رایانه یک الزام یادگیری آنلاین ریاضی کنکور است ، اما دسترسی آنلاین نیز وجود دارد. عدم دسترسی یا به دلیل لجستیک یا دلایل اقتصادی ، شرکت کنندگان را از کلاس سایبر خارج می کند. این یک محدودیت برای همه برنامه های آنلاین است که به دسترسی به اینترنت متکی هستند. انتقال کیفیت یکی دیگر از مشکلات سیستم ارتباطات و سایر منابع مورد نیاز برای انتقال موفقیت آمیز ریاضی کنکور است. اگرچه ممکن است قابلیت های ارتباطی دو طرفه در دسترس باشد ، اگر کیفیت آن ضعیف باشد ، حواس پرتی و ناامیدی می تواند باعث شود که پیروی از نظر طبیعی و بصری دشوار باشد ، دانش آموزان ممکن است علاقه به آموزش را از دست دهند. این نکته را بیان می کند که الزامات سخت افزاری برای یادگیری آنلاین ممکن است برای بعضی از موسسات و دانش آموزان بسیار گران باشد. در اصل ، موسسه میزبان مانند حرف آخر دوره های آموزش الکترونیکی و همچنین شرکت کنندگان باید قبل از در نظر گرفتن تلاش یادگیری آنلاین ، دسترسی موثقی را بدست آورند. طراحی و اجرای یکی دیگر از مضرات یادگیری آنلاین است. طراحی دوره سایبر برای تأمین نیازهای دانش آموزان می تواند مسئولیت بزرگی برای مربی در گاما پلاس باشد ، زیرا هیچ رویکردی با ابعاد همه وجود ندارد که به طراحی یادگیری الکترونیکی بپردازد ، زیرا هر دوره منحصر به فرد است . داده های حاصل از مطالعه آموزشگاه مرکزی کنکور آزمون در مورد تأثیر یادگیری دوره های آنلاین نشان داد که معلمان معتقدند زمان آماده سازی برای دوره های آنلاین بطور قابل توجهی بالاتر از آماده شدن برای مقاطع چهره به چهره قابل مقایسه است.

افرادی که مشغول به اجرای دوره های آنلاین ریاضی کنکور هستند نه تنها باید از موضوعی که تدریس می کنند آگاهی داشته باشند بلکه مهارت های جدید تدریس مانند یادگیری برای تسهیل تعامل آنلاین و ارزیابی یادگیری آنلاین دانش آموزان را نیز بدست آورند . آموزش آنلاین با عنصر تدریس کلاس درس چهره به چهره بسیار متفاوت است. دکتر استیو بین ، استاد مشاوره آموزش پیشنهاد می کند که یادگیری آنلاین دو بعدی است. شما می توانید آن را فکر کنید و آن را بنویسید ، اما شما نمی توانید آن را احساس کنید. به عبارت دیگر ، جسمی و شناختی . برای آن دسته از آموزگاران که فقط کلاس های چهره به چهره تدریس کرده اند ، باید دوباره آموزش داده شوند تا در ابعاد مختلف فکر کنند همانطور که دکتر باین به آن اشاره کرده است. فقدان وقت چهره مربی مسئله دیگری است که به عنوان افت تحصیلی در فضای مجازی به ویژه برای دانش آموزان شیوه های یادگیری خاص دیده می شود.

حضور در کلاسهای آنلاین ریاضی کنکور خارج از قلمرو آموزشگاه است و بنابراین دانش آموزان را ملزم به کار با سرعت خود می کند. دانش آموزانی که به مکانیسم قدم زدن ، مانند سخنرانی هفتگی نیاز دارند ، ممکن است در کلاس سایبر موفق نباشند ، زیرا ممکن است عقب بیفتند. دانش آموزانی که در دوره های آنلاین ثبت نام کرده اند ، تمایل دارند آموزشگاه را با سرعت بالاتری نسبت به دانش آموزانی که روال معمول آموزشگاه را تجربه می کنند ، ترک کنند. به طور متوسط ​​، دوره های کاملاً آنلاین نسبت به همتایان چهره به چهره یا تحت وب ارتقاء یافته ، موفقیت کمی و میزان انصراف بالاتر دارند. پشتیبانی و راهنمایی کمی برای دانش آموزان در یک دوره آنلاین ارائه شده است ، زیرا انتظار می رود منابع خود را برای تکالیف و تکمیل امتحان جستجو کنند. این می تواند یک تجربه دلهره آور برای دانش آموز باشد.