بانک پارسیان:/پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی

تاریخچه و معرفی بانک پارسیان

بانك پارسيان به صورت شركت سهامي عام و با مالكيت اشخاص غير دولتي و به استناد قانون اجازه تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب فروردين ماه 1379، ماده(98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تأسيس بانك غير دولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار تأسيس يافته و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذيره نويسي سهام و تشكيل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشريفات و ثبت رسمي بانك به شماره 178028 در تاريخ 15/6/1380 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ – مورخ 26 شهريور ماه 1380 مجوز آغاز فعاليت را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نمود. بدين ترتيب ارائه خدمات بانك پارسيان از اسفند ماه 1380 آغاز گرديد.

2-8-1- اهداف

عبارت است از توسعه اقتصادي از طريق گسترش فعاليت در بخش صنايع ، به ويژه صنعت خودروسازي و صنايع وابسته با فراهم آوردن امكانات ، تسهيلات و تدوين و اشاعه ابزارهاي مالي و پولي نوين ، همچنين تأمين مالي براي زيربخشهاي ساخت،تجارت،مصرف.
2-8-2- مدت زمان

بانك از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود تشكيل شده است.

 

2-8-3- سرمايه بانك

سرمايه بانك سيزده هزار و دويست ميليارد (13،200،000،000،000) ريال مي باشد كه تماماً پرداخت شده و به سيزده ميليارد و دويست ميليون سهم عادي يك هزار ريالي تقسيم گرديده است.

 

2-8-4-خط مشي بانک

 

2-8-4-1-چشم انداز

  بانک اول ايران در سهم بازار داخلي،  کسب بيشترين سهم از معاملات بين المللي کشور بين بانک هاي خصوصي،   برترين در گستره خدمات بانکي پيشرفته،  توانمند و متعهد در ايجاد رضايت حد اکثري براي تمامي ذينفعان.

 

2-8-4-2-ماموریت

بانک پارسيان ارائه دهنده کليه خدمات بانکي و مالي منطبق با نياز هاي روز با استفاده از ابزارهاي پيشرفته و نوين و اتکاء به سرمايه انساني متخصص با بهترين شرايط مي باشد. ما به موفقيت خود ايمان داريم زيرا تلاش مي کنيم. برترين در تکريم مشتري، سريع ترين در شناسايي و پاسخگويي به نيازها، متمايز در ارائه کليه خدمات بانکي و مالي، سودآورترين در سرمايه گذاري، وظيفه شناس ترين در قبال جامعه و پايبند به بانکداري اسلامي باشيم. ما با کار گروهي تلاش مي کنيم . سپرده گذاران رضايتمندي کافي از انتخاب بهترين فرصت سرمايه گذاري را داشته باشند، تسهيلات گيرندگان منعطف ترين راه حل هاي مالي ممکن و متناسب با نياز خود را دريافت نمايند، خدمات گيرندگان همواره سريعترين و ارزانترين خدمات را تجربه نمايند، شرکاي تجاري ما موفق ترين و سودآورترين رابطه تجاري بلند مدت را داشته باشند، سهامداران و کارکنان ما خشنود از چشم انداز تداوم موفقيت ما باشند،جامعه از داشتن عضوي که نقش برجسته اي در رونق اقتصادي دارد، خشنود باشد. چشم انداز فعاليت ما همواره تداعي کننده عظمت پارسيان در حيطه بانکداري اسلامي خواهد بود.