اهمیت و ضرورت آموزش الکترونیکی،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

اهمیت و ضرورت آموزش الکترونیکی

آموزش به عنوان حقوق اولیه انسانها، عامل تغییر و پیشرفت جامعه است. بسیاری از روانشناسان تربیتی معتقدند که شرایط یادگیری چنان باید سازماندهی شود که هر فراگیر براساس توانایی های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد. از آنجا که آموزش الکترونیکی می تواند به عنوان یک نوع آموزش انفرادی محسوب شود و با فراگیر محور بودن خود که وظیفه اصلی یادگیری بر دوش فراگیر بوده نه استاد، فراگیران یاد         می گیرند و یا قادر هستند با توجه بر استعدادهای خود به هدف های آموزشی دست یابند. هر سازمانی علاوه بر برنامه ریزی برای رسیدن به حد مطلوب ماموریت خود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط اقدام می نماید ولی در کنار دوره های آموزشی مرتبط با تخصصی، دوره هایی با اهداف رفتاری تربیتی و اخلاقی نیز برنامه ریزی می شود که خود شیوه آموزشی آموزش الکترونیکی به نوعی آموزش تربیتی اتکاء بر خود و تقویت توانایی ها و بروز استعدادهای یادگیری کارکنان سازمان ها محسوب          می شود. البته فن آوری آموزشی به عنوان یک رشته علمی همواره رو به تکامل بوده است و متخصصان این حوزه هر روز وظایف جدیدتری را برای کیفیتی متفاوت از گذشته بر عهده می گیرد. ناگفته نماند فرایند آموزش کارکنان بویژه آموزش الکترونیکی تحت تاثیر عوامل و متغییر های بسیار و متعددی از قبیل استاد، فراگیر، محیط، عرصه آموزش، روش های آموزشی، منابع آموزشی و عوامل پداگوژیک که شامل انعطاف پذیری، ابزارهای برقراری ارتباط و گفتگو، فراگیر محوری، مدیریت برنامه ها، منابع و ارزیابی است، می باشد. از آنجا که طبیعت آموزش ضمن خدمت ایجاد اطلاعات روز و مبادله دانش می باشد، معقول است بپذیریم تحولات فن آوری اطلاعات، آموزش های ضمن خدمت کارکنان را متحول خواهد کرد و این مقوله اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.(عگبهی 1391)

اکنون برخلاف گذشته به مدد فن آوری اطلاعات، تغییرات و تحولات در حوزه آموزش های ضمن خدمت چشمگیر می باشد. دامنه این تحولات از ارسال منابع یادگیری چاپی به فراگیران، استفاده از ایستگاه های رادویی آموزش در سازمان های بزرگ، تهیه برنامه های آموزشی سمیناری، برگزاری کلاس های آموزشی متعدد، بازدید ها و سفرهای آموزشی و اخیراً به آموزش های غیرحضوری و الکترونیکی تعاملی کشیده شده است. این تغییرات تمامی معادلات و ساختارهای نظام های آموزش را برهم زده است و سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش را ناگزیر به هماهنگی با تحولات جدید نموده است. در واقع فناوری، ظواهر و ساختار نهادهای آموزشی را نیز به اشکال جدید یادگیری و انتقال دانش تغییر شکل می دهد و آن دسته از نهادهای آموزشی که نتوانند ساختارشان را برای تلفیق دوره های یادگیری از راه دور تغییر دهند، ممکن است توسط برنامه ریزان آموزش نادیده گرفته شوند.(رضایی 1390)

پیش از این چون زمان اهمیت کمتری داشت، کلاسهای حضوری گزینه ای قابل قبول در امر آموزش به شمار می رفت. با تغییرات نیازهای جوامع هم گام با تغییرات تکنولوژیکی و با توسعه کاربرد اینترنت تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیکی و بهره مندی از مزایای آن بیشتر شد. از آنجا که آموزش های ضمن خدمت آموزش به افراد صاحب دانش بوده و آموزش های حین خدمت کارکنان محسوب می شوند و یادگیری تنها وظیفه آنان نیست، آموزش الکترونیکی در راستای از بین بردن زمان ایاب و ذهاب و حضور فیزیکی در کلاسهای آموزشی نقش بسزایی داشته است و شاید بتوان گفت بیشترین محل نیاز به آموزش الکترونیکی در نظام آموزش کارکنان می باشد که بدین منظور در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای دراین خصوص صورت پذیرفته است.(الهی 1390)