امکانات یادگیری-پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

پشتیبانی و مشارکت خانواده

پژوهشگران خانواده توافق دارند که وظیفه اصلی خانواده حمایت از یادگیری در میان اعضای آن است.خانواده در جامعه پذیری[1]، فرهنگ پذیری[2]، آموزش ،روند پرورش کودکان و انتقال اطلاعات در میان تمام اعضای خانواده نقش دارد (لیچتر، 1978؛ لیتچر و همکاران، 1989). در واقع، برخی از محققان تا آنجا پیش رفته­اند که می گویند یادگیری در خانواده احتمالا یکی از مهم ترین تجارب آموزشی می باشد.

وضعیت اجتماعی _ اقتصادی[3] خانواده یک متغیر زمینه ای خاص است که تصویری از ساختار اجتماعی جامعه را نشان می دهد. برای وضعیت اجتماعی _ اقتصادی تعاریف متعددی بیان شده است،اما زمانی که از وضعیت اجتماعی-اقتصادی سخن به میان می آید،تمایل فکرکردن به پول و تحصیل به وجود می آید.

در مطالعات متغیرهایی همچون درامد خانواده،سطح تحصیلات پدر و مادر، اشتغال پدر و مادر و جنسیت،تعداد سن فرزندان به عنوان وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در نظر گرفته می شود(باری،2006).

در مطالعه تیلور (1986) خانواده ها در مورد آنچه که از تجربیات قبلی می دانستند، بحث می نمودند.تیلور مشاهده کرد که این بحث برای پدر و مادر فرصتی را برای تقویت تجارب گذشته فراهم می کند وسبب می شود که اعضای خانواده تجارب کسب کرده خود را با یکدیگر تقسیم نمایند. نقش دانش قبلی یک متغیر مهم در تجزیه و تحلیل رفتار افراد و یادگیری شان می باشد.شاتل و همکاران (1968) مشاهده کردند که افرادی که با دانش بیشتری وارد یک گالری نمایشگاه می شدند تمایل بیشتر به کسب اطلاعات و یادگیری داشتند نسبت به افراد با دانش قبلی کمتری را داشتند. این یافته ها توسط روانشناسان مورد حمایت قرار گرفته است  که ادعا می کنند یکی از مهم ترین متغیرها برای یادگیرنده در یک شرایط یادگیری دانش قبلی او بالاخص دانش کسب شده اش در محیط خانواده می باشد (آزوبل،1963؛ برنسفورد[4]،1968، ؛ گیگن[5]، 1973؛ ویتراک[6]، 1979) .

 

2-2-3-5- امکانات یادگیری

فن آوری اطلاعات (IT) به تازگی به عنوان یک منبع استراتژیک در محیط های آموزشی در نظر گرفته شده است ، که فرصت منحصر به فردی برای افزایش انگیزه و یادگیری دانشجویان و دانش آموزان در محیط های آموزشی را فراهم می سازد (رابلییر و وینک،2003[7] ).

اگر چه بیشتر کلاس های دانشگاه از آموزش سنتی چهره به چهره استفاده می کنند، بسیاری از دوره های آنلاین در دسترس هستند که در آن از سخنرانی ویدئویی به صورت دیجیتال استفاده می شود. که به صورت ضبط فیلمی از یک مدرس دانشگاه می باشد.این سخنرانی ها ممکن است پیچیده ویا همراه با ارائه اسلاید باشند (اسبورن،2010).

سخنرانی های ویدئویی آنلاین در سال های اخیر به طور فزاینده ای رایج شده اند؛ سخنرانی های ویدیوئی اغلب برای دانش آموزان و دانشجویان زمان اضافی به منظور یادگیری مطالب کلاسی را فراهم می کند و این امکان را برای آنها فراهم می کند که بارها به سخنرانی ها گوش دهند. (برشت واگیلبی،2008). علاوه بر این، سخنرانی های ویدئویی آنلاین با آموزش های صوتی و تصویری می تواند تجربه یادگیری غنی تررا برای دانشجویان فراهم کند و برای آنها این امکان را فراهم می سازد که همانند یک کلاس واقعی  به دیدن و گوش دادن بپردازند. برای یادگیری موثر، دانش آموزان و دانشجویان باید دانش قبلی خود را با دانش جدید پیوند دهند. دانش آموزانی که قادر به پیوند دانش جدید با دانش قبلی نیستند برای درک، یادآوری و دسترسی به دانش جدید دچار مشکل می باشند (اندرسون، 1995). روشهای ارزیابی مرسوم (به عنوان مثال، ارزیابی و محاسبه نمرات و اعلام آن) اطلاعات اندکی در مورد وضعیت دانش آموز یا سطح دانش وی می دهند (لاو و یوئن، 2010). بنابراین برای اصلاح این محدودیت های ارزیابی سنتی تکنیک های ارزیابی جایگزین مورد نیازاست (ریوز، 2000). یک تکنیک جایگزین در ارزیابی سطح دانش دانش آموزان نقشه مفهومی[8] می باشد، که ساختار دانش آنها را نشان می دهد . با این حال، نقشه مفهوی اغلب برای ارزیابی و مقایسه ساختار دانش گروه بیشتری از دانش آموزان نامناسب است، و آنها فاقد مقیاس برای اندازه گیری کیفیت دانش می باشند. یک راه حل برای بررسی تعداد زیادی از دانشجویان  و مشخص نمودن کیفیت دانش فردی ،شبکه راه یاب[9] است. شبکه راه یاب یک الگوریتم بر اساس نظریه گراف برای نشان دادن دانش در قالب شبکه می باشد، که قادر است از دانش آموزان متعدد ارزیابی نماید و همچنین ارزیابی کیفیت دانش با مقایسه شباهت ها اعمال می شود(کوک، 1992؛ کوک و شوانولدت[10]، 1988). این روش سه اندازه گیری از کیفیت دانش افراد به دست آورده است: شاخص PRX، شاخص GTD، و شاخص PFC (شاخص C). مطالعات قبلی تایید می کنند که این شاخص ها برای ارزیابی کیفیت دانش دانشجویان در حوزه های مختلف یادگیری موثر است (چن، 1997؛ داویس، کورتیس، و اسکتر[11]، 2003؛ گلد اسمیت، جانسون، و اکتون[12]، 1991؛ گومز، هدفیلد و هانسر[13]، 1996). با این حال، یادگیرندگان با نمرات دانش مشابه ممکن است درک ویا تصورات مختلف ساختارهای دانش های متفاوت داشته باشند .

1.Socialization

2.Acculturation

3.Family Socioeconomic Status

4.Bransford

5.Gagne

6.Wittrock

1.Roblyer&Wiencke

2.Concept Maps

3.Pathfinder

1.Cooke & Schvaneveldt

2.Davis, Curtis, & Tschetter

3.Goldsmith, Johnson, & Acton

4.Gomez, Hadfield, & Housner