اطلاعات حسابداری :/پایان نامه درمورد عملکرد شرکتهای بورسی

معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری  

این معیارهای عمدتاً با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه عملکرد شرکت را اندازه گیری می‌کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان‌های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها می‌باشند(همان منبع).

2-7-1،الف) سود

سود حسابداری عبارت است از درآمد‌ها منهای هزینه‌ها. شرکت در طول دوره مالی با توجه به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، در آمد تحصیل می‌کند و از طرف دیگر برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می‌شود که در پایان دوره مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت درآمد‌ها و هزینه‌های مربوط با هم مطابقت داده می‌شوند تا معلوم شود که شرکت در دوره مالی مورد نظر چه مقدار سود تحصیل نموده است. بنابراین سود می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد(جهانخانی و ظريف فرد، 1374).

2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS)

سود هر سهم[1] از تقسيم سود خالص بعد از مااليات بر تعداد سهام بدست مي آيد و طبعاً همان ايرادهاي اساسي که بر سود و رشد سود وارد است، بر آن نيز وارد است. يعني با دستکاري کردن سود و يا تغيير روش‌هاي پذيرفته شده در حسابداري، سود هر سهم نيز تغيير خواهد‌کرد. در حقيقت سود هر سهم تعيين کننده ارزش سهام شرکت نيست زيرا در مواردي سود هر سهم کاهش يافته ولي قيمت سهام افزايش يافته است. سود هر سهم  فقط مربوط به يک دوره زماني معين است و نمي توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. چيزي که تعيين کننده قيمت سهام يک شرکت است عرضه و تقاضاي سهام است و عرضه و تقاضا مستقيماً به پيش بيني سودهاي آينده بستگي دارد. در پيش بيني آينده عوامل زير مطرح هستند:

  1. ميزان دريافت جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي.
  2. ريسک يا درجه اطمينان نسبت به تحقق جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي.
  3. مدت زمان دريافت جريانهاي نقدي.

پس مشاهده مي‌شود که سود هر سهم به تنهايي نمي تواند مبناي اندازه گيري عملکرد و تعيين ارزش شرکت باشد(جهانخاني و سجادي، 1374).

2-7-2،ج) رشد سود

رشد سود[2]، به عنوان معياري براي تعيين وضعيت سود هر شركت در آينده تلقي مي‌شود(جكسون[3]، 1996). در اين روش سود حسابداري با توجه به قيمت بازار سهام در نظر گرفته مي‌شود كه نشان‌دهندة انتظارات و پيش‌بيني‌هاي بازار از آينده و سودآوري آتي شركت است. اگر چه شركت‌هايي كه ضريب  بالايي دارند، شركت‌هايي با رشد سريع هستند با اين حال رشد سريع، تضميني براي ضريب  بالا نيست. موضوع با اهميت نحوه دستيابي شركت به رشد بالاست. نرخ رشد تابع دو عامل است: ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ بازده سرمايه‌گذاري. سرمايه‌گذاري مناسب زماني است كه بازده بيشتر از هزينه سرمايه باشد. براي مثال، دو شرکت که داراي نرخ رشد و مبلغ سود يکسان هستند، ارزش آنها برابر است اما اگر يکي از اين دو شرکت وجوه بيشتري را براي کسب سود، سرمايه‌گذاري کرده باشد، ارزش آن نسبت به شرکت ديگر کمتر است. رشد سود زماني معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد  است که همراه با مديريت صحيح و دقيق سرمايه باشد. رشد سود در صورتي که با يک نرخ بازده قابل قبول همراه باشد، معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد است(استيوارت، 1991).

2-7-2،د) سود تقسيمي

سود تقسیمی[4] یکی دیگر از معيارهای ارزيابي عملكرد شركت است. بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود با ثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می‌کند، این عمل نشان دهنده موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می‌باشد. معمولاً شرکت‌هایی که اقدام به تقسیم می‌کنند که نمی‌توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی‌به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت‌هایی که فرصت سرمایه گذاری سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می‌کنند(جهانخانی و ظریف فرد،1374).

اغلب شركت‌ها به دو دليل بخش قابل ملاحظه‌اي از سود كسب شده را بين سهامداران خود تقسيم مي‌كنند. اين قبيل شركت‌ها يا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور ندارند، و يا قصد دارند وجوه مورد نياز خود را براي رشد و سرمايه‌گذاري، از منابع خارجي تأمين كنند. تقسيم سود در شرايط عدم امكان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور، صحيح است اما اگر سود تقسيم شود و سپس وجوه لازم براي رشد از طريق افزايش سرمايه تأمين شود، سياست تقسيم سود با اشكال روبرو است زيرا افزايش سرمايه‌گران‌ترين نوع تأمين مالي است. اگر سود بين سهامداران تقسيم شود و وجوه مورد نياز براي رشد از طريق وام تأمين شود، شركت از صرفه‌جويي مالياتي برخوردار خواهد‌شد. همچنين كارآيي مديران نيز به دليل اجبار در پرداخت وام‌ها ممكن است افزايش يابد(استيوارت، 1991؛ و كروليك[5]، 2005).

2-7-2،ه) جریان­های نقدی آزاد

جریان­های نقدی آزاد[6] معياري براي اندازه گيري عملكرد شرکت است و وجه نقدي را نشان می‌دهد كه شركت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري ياتوسعه ي دارايي‌ها، در اختيار دارد. مؤسسه­ي رتبه بندي فيچ[7] جريان نقد آزاد را اين گونه تعريف مي كند: جريان نقد حاصل از عمليات پس از مخارج سرمايه اي و مخارج غيرعملياتي. جريان نقد آزاد از اين حيث داراي اهميت است كه به شركت اجازه می‌دهد تا فرصت‌هايي را پيگيري كند كه ارزش سهامداران را افزايش مي دهد. بدون وجه نقد، توسعه­ي محصولات جديد، انجام تحصيل‌هاي تجاري، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران و كاهش بدهي­ها امكان­پذير نمي‌باشد. براي محاسبه­ي جريان نقد آزاد روش­هاي محاسباتي مختلفي وجود دارد.

[1].Earning Per Share(EPS)

[2].Profit Growth

  1. 27. Jackson

[4].Dividend

[5].Krolick

[6].Free Cash Flow

3.Fitch rating