استفاده از بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

استفاده از بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

موانع استفاده از بانکداری الکترونیک

1- نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیکی :

امروزه در نظام جدید خدمات بانکی، برخی از خدمات ویژه چون مشاوره مالی و سرمایه گذاری و امکان دریافت وجه نقد، چک، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. همچنین ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است که بتوان از آن بای دریافت پاسخ سوالات مالی و مشاوره ای بهره گرفت. این نقص بیشتر به علت عدم توسعه و پیشرفت روش ها و نرم افزارهای مناسب در ارائه این گونه خدمات است.

2- زیر ساخت مالی و بانکی :

به طور یقین، تحقق بانکداری الکترونیکی نیازمند توسعه سامانه های الکترونیکی در بانک ها- اعم از دستگاه خودپرداز، پایانه فروش، وب سایت ایمن- و نرم افزارهای یکپارچه سازی است. با گسترش این سامانه ها و انجام زیرساخت های لازم امکان بهره مندی همگان از بانکداری الکترونیکی فراهم می شود. و با بیشتر شدن پایانه های فروش و دستگاه های خود پرداز و … تمایل مشتریان به استفاده از خدمات این نوع بانکداری بیشتر از گذشته خواهد شد و مردم با توجه به امکان دسترسی به این وسایل الکترونیکی در اکثر مکان ها، بانکداری الکترونیکی را به عنوان شیوه ای نوین به راحتی پذیرا خواهند شد و این چالش پیش روی بانکداری الکترونیکی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه به فرصتی برای بانکداری الکترونیکی تبدیل خواهد شد.

3- زیر ساخت های فرهنگی :

مدیریت بانکداری الکترونیکی در بخش فرهنگ سازی با دو چالش اساسی و محوری مواجه است: اول اینکه با گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی بسیاری از روش های کهنه باید در قالب این سیستم های الکترونیکی گنجتنده شوند و لازم است که در این زمینه به کارمندان بانک ها آموز های مناسب داده شود تا از این پدیده جدید استقبال کنند و خود را با آن هماهنگ سازند. همچنین باید کارمندان را توجیه کرد که در بانکداری به شیوه الکتروونیکی بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کارشان بالا خواهد رفت و به جای سخت کار کردن سریعتر کار خواهن کرد. به عبارت دیگر بانکداری الکرتونیکی نیروی انسانی موسسات مالی را از نیروهای کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.

چالش دوم نیز مربوط به تطبیق ابزارها و روش های بانکداری الکترونیکی با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است، مردمی که سال هاست با روش های سنتی خو گرفته اند و به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند. بسیاری از آنها هنوز به کارت ها اعتماد ندارند و یا تلفن های گویا را ابزاری تجملی می دانند و به آن بی اعتمادند و خدمات این سیستم ها را غیرکاربردی و سطحی می دانند. در واقع بانکداری الکترونیکی برای توسعه نیاز جدی به فرهنگ سازی برای جذب مشتریان دارد. به عبارتی جامعه باید فرهنگ به کارگیری فناوری را داشته باشدو به شیوه استفاده از آن مسلط باشد. بدون وجود فرهنگ استفاده و نگهداری از فناوری بانکداری نوین، امکان رواج آن تضعیف می شود و صرف زمانی طولانی برای آن ضروری خواهد بود.

4- سنگین بودن هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی :

یکی دیگر از چالش های پیش رو بانکداری الکترونیکی لزوم استفاده از سیستم های پیشرفته و امکانات جدید می باشدو گران بودن این تجهیزات و هطینه بسیار بالای نگهداری آن ها برای بسیاری از بانک ها موجب عدم ارائه و توسعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به طور بایسته شده است. برای حل این مشکل دو روش وجود دارد: یکی اینکه بانک ها همراه با یکدیگر اقدام به خرید سیستم های بانکداری الکترونیک کنند و راه حل دیگر هم ایجاد شبکه پرداخت بین بانکی می باشد البته در ایجاد شبکه پرداخت بین بانکی هریک از موسساتمالی موقعیت خود را به عنوان یک مرکز شبکه پرداخت از دست می دهند، چون در این حالت مشتریان هریک از شبکه های پرداخت دیگر موسسات مالی آشنا می شوند و به این نکته پی می برند که می توانند در کنار شبکه موسسات مالی مربوط، از خدمات شبکه های دیگر هم استفاده نمایند و در نهایت آن ها ترجیح می دهند که با شبکه هایی کار کنند که از نظر امنیت مطمئن ترند. در نتیجه ممکن است شبکه های نامرغوب از رقابت کنار گذاشته شوند. (کیاکجوری و نوبتی، 1387، صص22-21 )

مدیر سایت