تحقیق – اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی …

First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., & Williams, J. B. W. (1997b). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Clinitian Version. Washington, DC: American Psychiatric Association.
Fortune, D.G., Richards, H.L., Griffiths, C.E.M. (2005). Psychological factors in psoriasis: Consequences, mechanisms, and interventions, Dermatologic Clinics 23 (4), pp. 681-694.
Fortune, D.G., Richards, H.L., Griffiths, C.E.M., Main, C. J. (2002). Psychological stress, distress and disability in patients with psoriasis: consensus and variation in the contribution of illness perceptions, coping and alexithymia. Br J Clin Psychol, 41, 157–۱۷۴٫
Fortune, D.G., Richards, H.L., Kirby, B., McElhone, K. , Markham, T. , Rogers, S. , Main, C. J., Griffiths, C. E. (2003).Psychological distress impairs clearance of psoriasis in patients treated with photochemotherapy (PUVA). Arch Dermatol, 139(6): 752– ۷۵۶٫
Fried, R. G. (2002). Nonpharmacologic treatments in psychodermatology. , ۲۰(۱): ۱۷۷-۱۸۵٫
Fried, R. G., & Wechsler, A. (2006). Psychological problems in the acne patient. Dermatol Ther, 19(4): 237–۲۴۰٫
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences۴۱(۶), ۱۰۴۵-۱۰۵۳٫‏
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences۴۰(۸), ۱۶۵۹-۱۶۶۹٫‏
Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-and-mouth crisis. Personality and Individual Differences۳۸(۶), ۱۳۱۷-۱۳۲۷٫‏
Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, F., Terwogt, M. M., & Kraaij, V. (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9–۱۱-year-old children. European Child & Adolescent Psychiatry۱۶(۱), ۱-۹٫‏
Gask, L. (2005). Overt and covert barriers to the integration of primary and specialist mental health care. Social Science & Medicine, 61(8), 1785–۱۷۹۴٫
Gee, N. S., Zakhary, L., Keuthen, N., Kroshinsky, D., & Kimball, B. A. (2013). “A survey assessment of the recognition and treatment of psychocutaneous disorders in the outpatient dermatology setting: How prepared are we?” J AM ACAD DERMATOL, 68(1): 47-52.
Gelfand, J. M., Weinstein, R., Porter, S. B., Neimann, A. L., Berlin, J. A., & Margolis, D. J. (2005). Prevalence and treatment of psoriasis in the United Kingdom: a population-based study. Archives of dermatology۱۴۱(۱۲), ۱۵۳۷-۱۵۴۱٫‏
Ginsburg, I. H. (1995). Psychological and psychophysiological aspects of psoriasis. Dermatol Clin North Am, 13, 793–۸۰۴٫
Gregg, R. K., Nichols, L., Chen, Y., Lu, B., & Engelhard, V. H. (2010). Mechanisms of spatial and temporal development of autoimmune vitiligo in tyrosinase-specific TCR transgenic mice. The journal of immunology۱۸۴(۴), ۱۹۰۹-۱۹۱۷٫‏
Gross, J. J., Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In: Gross JJ.Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press; 3-24.
Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Grynberg, D., Luminet, O., Corneille, O., Grèzes, J., & Berthoz, S. (2010). Alexithymia in the interpersonal domain: A general deficit of empathy?. Personality and individual differences۴۹(۸), ۸۴۵-۸۵۰٫‏
Gupta, A. M., & Gupta, K. A. (2013). Evaluation of cutaneous body image dissatisfaction in the dermatology patient. Clinics in Dermatology, 31, 72–۷۹٫
Gupta, M.A., Levenson J.L. (2011). In: Levenson, J. L., editor. The American Psych iatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill. (2nd Ed). Washington DC: American psychiatric Publishing Inc, (pp. 667-90).
Hann, S. K., Kim, Y. S., Yoo, J. H., & Chun, Y. S. (2000). Clinical and histopathologic characteristics of trichrome vitiligo. J Am Acad Dermatol. 42: 589-596.
Harvey, A. G. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford University Press.‏
Herron, M. D., Hinckley, M., Hoffman, M. S., Papenfuss, J., Hansen, C. B., Callis, K. P., & Krueger, G. G. (2005). Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Archives of dermatology۱۴۱(۱۲), ۱۵۲۷-۱۵۳۴٫‏
Horwitz, A.V. (2007). Distinguishing distress from disorder as psychological outcomes of stressful social arrangments. Health no. 11, 273-289.
Huber, A., Suman, A. L., Biasi, G., & Carli, G. (2009). Alexithymia in fibromyalgia syndrome: associations with ongoing pain, experimental pain sensitivity and illness behavior. Journal of psychosomatic research۶۶(۵), ۴۲۵-۴۳۳٫‏
Jafferany, M., Vander- Stoep, A., Dumitrescu, A., & Hornung, R. L. (2010). The knowledge, awareness, and practice patterns of dermatologists toward psychocutaneous disorders: results of a survey study. Int J Dermatol 2010, 49, 784-789.
John, O. O., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1301-1334.
John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development.Journal of personality۷۲(۶), ۱۳۰۱-۱۳۳۴٫‏
Kamphuis, J. H., & Telch, M. J. (2000). Effects of distraction and guided threat reappraisal on fear reduction during exposure-based treatments for specific fears. Behaviour research and therapy۳۸(۱۲), ۱۱۶۳-۱۱۸۱٫‏
Katon, W., Lin, E. H. B., & Kroenke, K. (2007). The association of depression and anxiety with