ابعاد رهبری خدمتگزار:پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان

ویژگی­ها و ابعاد رهبری خدمتگزار

نويسندگان بسياري، از جمله اسپيرز، مدير بنياد رهبري خدمتگزار گرين ليف، ده ويژگي رفتاري لازم شامل: ايجاد گروه، خادميت، دورانديشي، آگاهي، شنود مؤثر، مفهوم سازي، التيام بخشي، همدلي، تشويق و تعهد به رشد افراد را براي رهبري خدمتگزار شناسايي كرد. پيج و وانگ نيز در تعيين چارچوبي مفهومي براي سنجش رهبري خدمتگزار هفت شاخص شامل: قدرت و مباهات، خدمت رساني، توانمندسازي و توسعة فردي ديگران، رهبري مشاركتي، رهبري تشويقي، رهبري الهام بخش و رهبري با بصيرت را براي رهبر خدمتگزار برشمردند. ليدن و همكاران نظريات محققاني از جمله بارباتو و ويلر، پيج و وانگو، و اسپيرز و لورنس را در مورد ابعاد رهبري خدمتگزار تفسير كردند و 9 ويژگي شامل: التيام بخشي عاطفي، ارزش­دهي به اجتماع، مهارت­هاي ادراكي، توانمندسازي، كمك به رشد و موفقيت پيروان، اولويت­دهي به پيروان، رفتار اخلاقي ، ارتباطات و خدمت­رساني را براي رهبري خدمتگزار مشخص كردند (بلانچارد و هاجز،1386،47).

برای رهبری خدمتگزار ویژگی­های متفاوتی توسط نظریه پردازان حوزه رفتار سازمانی نیز ارائه شده است که از میان آن­ها به ده ویژگی که توسط کریتنر و کینیکی مطرح شده، اشاره می‌­شود(Crossman, 2013):

  • شنیدن: رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته‌­های گروه در سازمان سعی می­‌کنند خوب بشنوند.
  • همدلی: افراد سازمان نیازمند شناسایی و پذیرش از سوی رهبر برای داشتن روحیه ویژه و منحصر به فرد هستند. رهبران خدمتگزار در تلاشند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند.
  • التیام بخشی: یادگیری برای التیام دادن افراد، نیرویی قدرتمند برای تغییر و یکپارچگی است. یکی از بزرگترین نقاط قوت رهبری خدمتگزار، آمادگی رهبران و کارکنان برای مواجه شدن با سختی­های احتمالی در آینده است.
  • آگاهی: آگاهی عمومی و بخصوص خودآگاهی، باعث تقویت بیش از پیش رهبران خدمتگزار می‌­شود. این رهبران معمولاً با محدودیت­ها و نقاط قوت خود آگاه هستند.
  • ترغیب به تصمیمگیری: رهبران خدمتگزار هنگام تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای نفوذ بر دیگران ، بیشتر به ترغیب افراد می­‌پردازند تا اینکه از قدرت و موقعیت خود استفاده کنند. آنها در ایجاد توافق در بین گروه به طور اثربخش عمل می­‌کنند.
  • مفهوم سازی: رهبران خدمتگزار، تواناییهای خودشان را برای داشتن یک رؤیای متعالی پرورش می‌­دهند. توانایی در نگاه به یک مسأله (یا سازمان) داشتن یک دورنمای مفهوم سازی شده ای است که باید از فراسوی واقعیتهای روزانه به وجود آید. این رهبران به دنبال ایجاد تعادلی مناسب بین گرایش مفهومی درازمدت و تمرکز روزانه (کوتاه‌‌مدت) هستند.
  • دوراندیشی: دوراندیشی یک نوع ویژگی خاصی است که رهبران خدمتگزار را قادر می‌‌سازد تا درس­های گذشته، واقعیت­های زمان حال و پیامدهای احتمالی یک تصمیم در آینده را درک کنند. این امر مستلزم داشتن یک ذهن شهودی است.
  • نظارت: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می­‌دانند که تحت کنترل و نظارت آن­هاست.
  • متعهد نسبت به رشد افراد: رهبران خدمتگزار اعتقاد دارند افراد دارای ارزش ذاتی فراسوی همکاری محسوس آن­ها در سازمان به عنوان یک کارگر هستند. آن­ها سعی می­‌کنند برای کارکنان خود فضایی را فراهم کنند که ضامن رشد فردی، حرفه­ای و معنوی آن­ها باشد.
  • برقراری ارتباط: رهبران خدمتگزار برای ایجاد حس مشترک در درون و بیرون سازمان در پی شناسایی و تشخیص توانایی افراد سازمان هستند.

هرچند كه اسپيرز بيان مي­كند كه اين ده ويژگي رهبري خدمتگزار جامع و كامل هستند ولي نويسندگان بعدي ويژگي­هاي ديگري را شناسايي كرده اند كه ادبيات كلي حداقل 20 ويژگي قابل تميز از رهبري خدمتگزار ارائه مي دهد كه اين 20 ويژگي 10 ويژگي گرين ليف را به نوعي پوشش مي دهد. كه بعضي از آن­ها مثل خادميت، تشويق و ترغيب و غيره در ليست هست ولي بعضي ديگر در طبقه وسيع­تر تركيب شده است مثلاً مفهوم سازي و دورانديشي در طبقه چشم انداز قرار گرفته اند. اين 20 ويژگي در طبقات ويژگي­هاي لازم و ملزوم قرار مي گيرند. ويژگي­هاي لازم شامل ويژگيها و خصوصيات متمايز و كيفيت­هاي عملي است كه به رهبران تعلق دارد و از طريق رفتارهاي رهبر بخصوص در محيط كار مشاهده مي­گردد. ويژگي­هاي ملزوم رهبري خدمتگزار شامل خصوصيات موثر و اثربخشي آن­هاست، هرچند كه ويژگي­هاي لازم از هم مجزا هستند ولي با هم در ارتباطند و در بيشتر موارد اين ويژگي­ها به طور متقابل در هم اثر مي­گذارند. ويژگي­هاي ملزوم رهبري خدمتگزار مكمل و فزون بخشي ويژگي­هاي لازم هستند و آن­ها ماهيتاً ويژگي­هاي ثانويه نيستند بلكه مكمل يكديگرند و در بعضي موارد پيش نيازهايي براي رهبري خدمتگزار اثربخش محسوب مي گردند(Russell, 2013).