دانلود پایان نامه در مورد  آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

1-1-1-1 آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

در آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده، از مفاهیم، چارچوب­ها و پیش­بین­های نظریه شرمساری بازپذیرکننده برای اشتقاق و اقتباس فرضیات و آزمون آنها استفاده گشته است. با توجه به کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده در رابطه با کاهش تخلفات مجرمانه در تحقیقاتی که مستقیم به بررسی و آزمون این نظریه پرداخته­اند، بر خلاف نتایج ضعیف حاصل از تحقیقات غیرمستقیم، نتایج دقیق­تر و پایاتری می­تواند حاصل گردد (بنت،1996؛های،2001؛تایتل،براتون و گیرتز[1]،2003؛ هندریکس[2]،2004؛ احمد و بریث ویت،2004،2005،2006؛ زنگ و زنگ،2004؛ بوچکور و تایتل،2005،2008؛ لوسونز و تایسون،2007؛ مورفی و هاریس[3]،2007؛ توفی و فارینگتون[4]،2008؛ الزابت دانسی[5]،2010). در این قسمت نتایج هر یک از تحقیقات فوق­الذکر ارائه می­گردد. لازم به ذکر است که به دلیل قلّت و کم شمار بودن مطالعات انجام یافته در خصوص نظریه شرمساری بازپذیرکننده، و ضعف­ها و نقصان­های روش­شناختی باید احتیاط لازم را به خرج داد. در صورتی­که بخواهیم یافته­های تحقیقات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده را تلفیق و تلخیص کنیم، به نظر می رسد که تنوع این تحقیقات با توجه به متخلفان مورد مطالعه، روش­شناسی مورد استفاده، ابعاد و مولفه­های مورد آزمون نظریه و جمعیت­های آماری به قدری زیاد است که نمی­توان خلاصه­ای ساده و روشن از آنها بدست داد. یکی از شیوه­های طبقه­بندی یا دسته­­بندی این تحقیقات و نظم­بخشی به آنها، می­تواند بر حسب نتایج حاصله با توجه به حمایت کامل یا حمایت جزئی از گزاره­ها و مولفه­های نظریه شرمساری بازپذیرکننده باشد. همچنین، یکی دیگر از شیوه­های مقوله­بندی این تحقیقات، می­تواند نوع تخلفات باشد. در اینجا به دلیل تاکید صریح و روشن بریث ویت (بریث ویت،13:1989) بر تناسب نظریه شرمساری بازپذیرکننده در تبیین جرایم تجاوزکارانه[6]، سعی می­شود تحقیقات انجام شده ترجیحاً بر حسب نوع تخلف­ها دسته­بندی شوند و نتایج آنها به صورت مجزا تحلیل و بررسی گردد.

1-1-1-1-1 جرایم یقه­سفید

[1]. Tittle, Bratton, & Gertz
پایان نامه
[2]. Hendrix

[3]. Murphy&Harris

[4]. Ttofi & Farrington

[5]. Elizabeth J. Dansie

[6]. Predatory Crime

[7]. White Collar Crime

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *