Posted in مقالات و پایان نامه ها

بهره وری نیروی کار/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

بهره وری نیروی کار : بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

اتوماسیون بازاریابی:/پایان نامه درباره مدیریت دانش(KM)

مدیریت ارتباط با مشتري عملیاتی به سه شاخه تقسیم می شود : اتوماسیون نیروي فروش(SFA ): به منظور بهبود بهره وري فروش میدانی طراحی شده…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

کیفیت درک شده برند:”پایان نامه درباره اعتبار برند”

کیفیت درک شده برند امروزه کیفیت مورد انتظار مشتریان بیشتر از قبل می­باشد، بنابراین کیفیت یک سلاح رقابتی قدرتمند است. کیفیت درک شده جذب­کننده علاقه…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

تعریف مدیریت دانش:/پایان نامه درباره کارآفرینی

مدیریت دانش 2-3-1-  مقدمه در یک قرن مملو از اطلاعات جدید، ما بیشتر و بیشتر درباره اینکه چگونه اطلاعات را مدیریت کنیم نگران شده ایم…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

لزوم سیستمهای اطلاعاتی:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

لزوم استفاده از سیستمهای اطلاعات معمولاً دو رويكرد در استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات وجود دارد. اين دو رويكرد هر دو از ارزش بكارگيري رايانه و…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

ابعاد عدالت سازمانی//پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

ابعاد عدالت سازمانی 2-1-8-1- عدالت توزیعی : عدالت توزیعی اولین مفهوم منبعث از عدالت بود که توسط روانشناسان اجتماعی مطالعه شد. عدالت توزیعی به ادراک…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

کارکرد وسایل ارتباط جمعی//پایان نامه درباره رسانه های اجتماعی

در کارکرد نخستین، وظیفه رسانه ها نظارت، مراقبت، تهیه و رساندن خبر درباره محیط پیرامونی است، دومین کارکردرسانه، انتخاب و تفسیر اطلاعات درمحیط است. رسانه…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

آگاهی از برند:/پایان نامه درباره تبلیغات دهان به دهان

آگاهی از برند آگاهي از نام و نشان تجاري، توانايي تشخيص (بازشناسي) و به يادآوري خريداران بالقوه در مورد يك نام و نشان تجاري به…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

مدل های یادگیری سازمانی//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

توزیع اطّلاعات: امکان یادگیری در جایی به وقوع می­پیوندد که اطّلاعات حاصل شده جریان یابد. سازمان­ها باید قادر به توزیع اطّلاعاتی باشند که جذب کرده…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

استفاده از ICT:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

– استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات : این متغیر به عنوان متغیر نهایی در اغلب مدل های توسعه ارائه شده قرار دارد. در برخی…

Continue Reading...